Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς είναι ένα από τα αρχαιότερα Επιμελητήρια της χώρας. Ιδρύθηκε το 1905 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και από το 1919 λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αποτελεί θεσμοθετημένο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας και των επιχειρήσεων μελών του σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και εν γένει της εθνικής οικονομίας. Η επιμελητηριακή λειτουργία διέπεται από το Νόμο 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3419/ 2005 .....

περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Οι Εκδηλώσεις μας

< Οκτώβριος 2015 >

LiveFeed: Taxheaven - Νέα ειδήσεις

     

LiveFeed: Taxheaven - newsletters

     

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Δείτε κι αγοράστε τοπικά προϊόντα των μελών μας

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Αγγελίες & Βιογραφικά

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ιστοσελίδες Μελών μας

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Επιχειρήσεις της ομογένειας στο εξωτερικό

Τουριστική Αγορά

Βρείτε καταλύματα & κάντε κρατήσεις

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Δείτε στατιστικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου μας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες