Οικονομική Επικαιρότητα    / Ασία  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας προέλευσης της είδησης.


ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1516/2023) (03/04/2023)
ΙΑΠΩΝΙΑ - ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3038/2012) (04/05/2012)
ΙΡΑΚ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 28/05-21/09/2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1798/2023) (02/05/2023)
ΙΡΑΚ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1390/2023) (28/03/2023)
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, 07/06/2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2837/2023) (09/06/2023)
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΒΗΡΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2796/2023) (09/06/2023)
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2381/5023 (31/05/2023)
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1921/2023) (02/05/2023)
ΙΡΑΚ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 806/2023) (23/02/2023)
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ (Α.Π. 1864/2023) (02/05/2023)
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1819/202 (02/05/2023)
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1766/2023) (02/05/2023)
ΛΙΒΑΝΟΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 816/202 (23/02/2023)
ΜΑΛΑΙΣΙΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3051/2022) (26/07/2022)
ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4911/2012) (19/10/2012)

1  2