Υπηρεσίες    / Επιχειρηματική Υποστήριξη  RSS 2.0 

ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-30) ΕΤΟΥΣ 2017
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις (1-30 εργαζόμενοι) σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς ( Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2).   Τα εν λόγω προγράμματα αφορούν εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-μέλη του Ε.Β.Ε.Π. και επιδοτούνται κατά 100% από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., χωρίς να υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση ..... (25/09/2017)

περισσότερα »

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2017 ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς υλοποιεί, για το 2017, σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας, που αφορούν σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους (18/09/2017)

περισσότερα »

VOUCHER ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Β.Ε.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ 11 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προτίθεται να υλοποιήσει, το αμέσως προσεχές διάστημα, το έργο «Χορήγηση, σε απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους, Επιταγής Πιστοποίησης, είτε κατά ISO / IEC 17024, είτε με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ σε μία από 11 Ειδικότητες», οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. (21/08/2015)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες