Υπηρεσίες    / Επιχειρηματική Υποστήριξη  RSS 2.0 

VOUCHER ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Β.Ε.Π.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ 11 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προτίθεται να υλοποιήσει, το αμέσως προσεχές διάστημα, το έργο «Χορήγηση, σε απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους, Επιταγής Πιστοποίησης, είτε κατά ISO / IEC 17024, είτε με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ σε μία από 11 Ειδικότητες», οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. (21/08/2015)

περισσότερα »

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΛΑΕΚ)
- (18/08/2015)

περισσότερα »

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι θα υλοποιήσει δωρεάν σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών για τα μέλη του, διάρκειας 10 ωρών, για την άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις  επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, όλες οι επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας) που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, υποχρεούνται να διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης ατυχημ..... (19/08/2015)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες