Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Διαγωνισμοί    / Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π: 0736/2017)
Αφορούν 1) Εφαρμογή και εκτέλεση εργασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (προσφ. έως 24/3/2017). 2) Προμήθειες: α) ιατρικών μηχανημάτων (προσφ. έως 28/3/2017), β) φαρμάκων (προσφ. έως 14/3/2017), γ) ηλεκτρολογικών μετασχηματιστών μέτρησης (προσφ. έως 10/3/2017), δ) αυτοκινήτων και λεωφορείων (προσφ. έως 21/3/2017), ε) συστήματος αυτόματης καταμέτρησης επιβατών (προσφ. έως 4/4/2017). 3) Κατασκευαστικές εργασίες (προσφ. έως 16, 20 και 27/3/2017) (06/03/2017)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 1/3/2017 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0730/2017)
Αφορούν 1) Προμήθειες εξοπλισμού (προσφ. έως 19/4/2017), 2) Κατασκευαστικές εργασίες (προσφ. έως 2, 9 και 31/3/2017). (06/03/2017)

περισσότερα »

ΣΕΡΒΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΓΩΓΟΣ 33 ΧΛΜ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4209/2016)
Το έργο “Plava Voda Regional Water Supply” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στη διαδικασία προεπιλογής για την κατασκευή του έργου ορίζεται η 4η Νοεμβρίου 2017 23:59 ώρα topik;h. (24/11/2016)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες