Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ ΤΡΟΧΩΝ 400 ΤΟΝΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 4415/2021)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΗΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 09/11/2021 (21/10/2021)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΒΕΡΑΤΙ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4155/2021)
Η υποβολή προσφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, 11:00 (06/10/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 29/2021 – 19/10/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4363 /2021)
Αντικείμενα: Λογισμικά πακέτα και πληροφοριακά συστήματα. Αποκατάσταση επαρχιακών οδικών δικτύων. Υποστήριξη μονάδας υλοποίησης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «Σκόπια –Γρήγορη λεωφορειακή συγκοινωνία». Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού - πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης υδάτων. Αναβάθμιση του συστήματος μίας στάσης σε δημόσιες υπηρεσίες. Προμήθεια υλικών (χάλυβας) μηχανικής επεξεργασίας. (20/10/2021)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ NO. 28/2021(Α.Π.ΕΒΕΠ:4079/2021)
(30/09/2021)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3543/2021)
(17/08/2021)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »