Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
(11/05/2017)

περισσότερα »

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π: 1773/2018)
Αφορούν Προμήθειες: α) ιατρικών συσκευών, μηχανημάτων & αναλωσίμων, β) φαρμακευτικών προϊόντων, γ) επίπλων, δ) απολυμαντικών, ε) οχημάτων συμπίεσης απορριμμάτων, στ) διαγνωστικών ουσιών (10/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “FAO SUPPORT TO GEORGIAN AGRICULTURAL SECTOR UNDER ENPARD III” (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1931/2018)
Η υποβολή αιτήσεων (συνημμένη στην πρόσκληση φόρμα συμμετοχής) γίνεται ηλεκτρονικά στo e-mail: FAOGE-procurement@fao.org με κοινοποίηση (cc) στο email: FAO-GE@fao.org το αργότερο έως τις 27 Μαΐου 2018 (22/05/2018)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΈΡΓΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1150/2017)
(04/04/2017)

περισσότερα »

ΙΝΔΙΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:4307/2017)
(02/01/2018)

περισσότερα »

ΙΡΑΚ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1862/2018)
Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως λαμβάνει την τιμή να σας αποστείλει, ως συνημμένα έγγραφα, διαγωνισμούς που έχουν προκηρυχθεί στο Ιράκ, κατόπιν ενημέρωσης που λάβαμε από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Ιράκ στην Αθήνα. (22/05/2018)

περισσότερα »

ΙΣΡΑΗΛ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 25 ΕΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1873/2018)
Οι συμμετέχοντες στη φάση προεπιλογής, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 και στις 13:00μμ (22/05/2018)

περισσότερα »

ΛΕΤΟΝΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ 1/4/2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1463/2018)
Σύμφωνα με ενημέρωση που μας περιήλθε από την Πρεσβεία μας στη Λεττονία, από 1/4/2018 θα πρέπει να υποβάλλονται διαδικτυακά όλες οι προσφορές που αφορούν σε δημόσιους διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω των 42.000€ για αγαθά και υπηρεσίες και άνω των 170.000€ για τον κατασκευαστικό τομέα. (08/05/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 2ας ΜΑΪΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1740/2018)
Αφορούν 1) Κατασκευαστικές και επισκευαστικές εργασίες, 2) Προϊόντα από καουτσούκ, 3) Τηλεπικοινωνιακό υλικό, 4) Κάδους αποβλήτων 5) Εξοπλισμό μετάγγισης 6) Μηχανές και τροχαίος εξοπλισμός σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων και μέρη τους, 7) Ορθοπεδικά υλικά, 8) Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών. (08/05/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3427/2017)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) μετασχηματιστών, β) οχήματος φόρτωσης, γ) οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακος, ασετιλίνης, προπανίου και βουτανίου, δ) Αντιρετροϊκών φαρμάκων και τεστ για παρακολούθηση θεραπείας αντιρετροϊκών φαρμάκων, ε) Ιατρικών αναλωσίμων στ) σιδηροδρομικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ζ) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 2) Κατασκευαστικές εργασίες αγωγού. 3) Ανακατασκευή τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλης (23/10/2017)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ πΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2956/2017)
(13/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2794/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/8/2018 (31/08/2017)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες