Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 43 – 26/01/2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 365 /2023)
Αντικείμενα: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συστήματα μεταφορών. Προετοιμασία τεχνικής τεκμηρίωσης για την κατασκευή αρδευτικού συστήματος. Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος τριφασικού μετρητή απευθείας σύνδεσης. Ανάθεση σύνταξης μελέτης τεκμηρίωσης για την κατασκευή εθνικού οδικού δικτύου. Παροχή υπηρεσίας αναβάθμισης και προληπτικής συντήρησης διακομιστή και δικτυακού εξοπλισμού της MKD CIRT. Ανάθεση εργασίας γενικής επισκευής, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών αεροσκαφών … (30/01/2023)

περισσότερα »

ΜΥΑΝΜΑΡ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 335/ 2023)
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων είναι η 8η Μαρτίου 2023. Επιπρόσθετα, η Πρεσβεία της Μυανμάρ στη Ρώμη ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας του διαγωνισμού υποβολής προσφορών για ανάληψη συμβουλευτικών υπηρεσιών για υδροηλεκτρικά έργα στη Μυανμάρ με νέα καταληκτική ημερομηνία την 9η Μαρτίου 2023 (26/01/2023)

περισσότερα »

ΟΜΑΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ SULTAN QABOOS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 242/ 2023)
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 09.04.2023 (12:00 τοπική ώρα). (20/01/2023)

περισσότερα »