Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ SPITALLES (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5145/2020)
Yποβολή προσφορών: έως 01.02.2021 (27/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «INVITATION FOR BIDS (IFB) FOR AN ENTERPRISE LICENSE AGREEMENT (ELA) FOR MCAFEE SOFTWARE LICENSES AND SUPPORT SERVICES FOR 3 YEARS» (IFB-CO-115286-MCAFEE).. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5162/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2020. (27/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (NOTIFICATION OF INTEND/ΝΟΙ), ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: «RESTORE FUEL STORAGE TANKS AT CHIEVRES, BELGIUM» (SERIAL 2PL40153)82-0),1.. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5088/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2020 (27/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE (NCOP) INCREMENT 2 » (IFB-CO-115049- NCOP2) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5079/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021 (27/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «IMPLEMENTATION OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE (NCOP) INCREMENT 2» (IFB-CO-115049-NCOP2). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5078/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Ιανουαρίου 2021. (19/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: «PROVISION OF NATO WIDE GLOBAL MOBILE TELEPHONY CONTRACT», IFB-CO-15038-GMT» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4974/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - Έρευνα Αγοράς για Παροχή Πληροφοριών για το Έργο: «NATO’s Fictional Operational Scenario Requiring a Commercial Satellite Communications Solution» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4973/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: «ABSTRACTS AND SUBMISSIONS FOR INCLUSION AND PUBLICATION IN THE NATO LEGAL GAZETTE ISSUE 42, LEGAL ASPECTS OF SPACE» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4972/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ - 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: «PROVISION OF INFORMATION EXCHANGE GATEWAY BETWEEN NATO SECRET AND MISSION SECRET (IEG-C)», IFB-CO-14314-IEG-C (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4971/2020)
- (16/11/2020)

περισσότερα »

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ NATO - ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «PROVISION OF TRANSPORT CORE SERVICES (TCS)», IFB-CO-14797-TCS, REF: NCIA/ACQ/2020/7112 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4270/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρόθεσης για πρόσκληση υποβολής προσφορών ορίζεται η 10η Δεκεμβρίου 2020. (06/10/2020)

περισσότερα »

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟ1_ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: «IMPLEMENT INCREMENT 2 OF THE NATO COMMON OPERATIONAL PICTURE (NCOP)», IFB-CO-115049-NCOP (Α.Π.ΕΒΕΠ:3618/2020)
(08/09/2020)

περισσότερα »

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΙΛΑΝΔΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (Α.Π.ΕΒΕΠ:4855/2019)
(29/11/2019)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες