Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Διαγωνισμοί    / Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 5ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
(11/05/2017)

περισσότερα »

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π: 2602/2017)
Αφορούν 1) Παροχή ψηφιακής τεχνολογίας "GSM" (προσφ. έως 16/8/2017), 2) Υπηρεσίες: α) φύλαξης σχολείων (προσφ. έως 29/8/2017), β) διοικητικής υποστήριξη εκδηλώσεων (προσφ. έως 17/8/2017), γ) Καθαριότητας (προσφ. έως 29/8/2017), δ) Μεταφοράς προσωπικού (προσφ. έως 24/8/2017), ε) Συμβούλου επίβλεψης έργων (προσφ. έως 16/8/2017), 3) Κατασκευή CCTV (προσφ. έως 23/8/2017), 4) Προμήθεια ιατρικών συσκευών (προσφ. έως 22/8/2017), 5) Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης πολυκατοικιών (προσφ. έως 21/8/2017) (01/08/2017)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2515/2017)
Συνολικό κόστος έργου: 27.000.000 $. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15 Σεπτεμβρίου 2017. (24/07/2017)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΈΡΓΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1150/2017)
(04/04/2017)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2660/2017)
Αφορούν 1) Κατασκευαστικές υπηρεσίες και εργασίες, 2) Παροχή υπηρεσιών υγιεινής σε κτίρια, 3) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, 4) Προμήθειες: α) εμβολίων, β) φαρμακευτικών προϊόντων, γ) εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, δ) τραπεζογραμματίων, ε) ιατρικών αερίων, στ) ανταλλακτικών εκσκαφέα, ζ) οδικής σήμανσης, η) σιδήρου, θ) κατασκευαστικών υλικών, 5) Παραγωγή και εκτύπωση ετικετών και φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων (04/08/2017)

περισσότερα »

ΣΕΡΒΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΑΓΩΓΟΣ 33 ΧΛΜ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4209/2016)
Το έργο “Plava Voda Regional Water Supply” συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στη διαδικασία προεπιλογής για την κατασκευή του έργου ορίζεται η 4η Νοεμβρίου 2017 23:59 ώρα topik;h. (24/11/2016)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες