Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 38 – 13/05/2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2110 /2022)
Αντικείμενα: Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού. Παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης και συντήρησης μηχανών αεροσκαφών. Προμήθεια ραδιοελεγχόμενου παρεμβολέα αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Προμήθεια πολεμικού υλικού. Προετοιμασία βασικού σχεδιασμού και μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κατασκευή κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου. Προμήθεια συστήματος προστασίας μεταφοράς δεδομένων. Προμήθεια ραδιοσυστήματος. Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικών διαχείρισης δασών (16/05/2022)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 36 – 18/04/2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1784 /2022)
Αντικείμενα: Προμήθεια εξοπλισμού βαλλιστικής προστασίας. Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού LC-Q / TOF. Προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων. Εργασίες αποκατάστασης αυτοκινητόδρομου. Προμήθεια ασθενοφόρων. Προμήθεια υπηρεσιών διαφήμισης. Προμήθεια μη ραδιενεργών ραδιοφαρμάκων. Προμήθεια ψυγείων ψυχρής αποθήκευσης και μεταφοράς. Προμήθεια ειδικών οχημάτων για εμβόλια εμβολίων. Προμήθεια φαρμάκων (19/04/2022)

περισσότερα »

ΚΥΠΡΟΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5721/2021)
Η περίοδος υποβολής των προσφορών θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου 2022. (31/12/2021)

περισσότερα »