Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομόυνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίσης του διαγωνισμού.


ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:38751/2016)
(31/08/2016)

περισσότερα »

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π: 2674/2018)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) ιατρικών συσκευών, μηχανημάτων & αναλωσίμων, β) οχημάτων συμπίεσης και περισυλλογής απορριμμάτων, γ) φαρμάκων, δ) μηχανημάτων μέτρησης τραπεζογραμματίων, ε) ηλεκτρολογικού υλικού. 2) Έργα οδοποιίας. 3) Επισκευή και συντήρηση ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας. 4) Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (13/07/2018)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΈΡΓΑ/ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 1150/2017)
(04/04/2017)

περισσότερα »

ΙΝΔΙΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:4307/2017)
(02/01/2018)

περισσότερα »

ΙΣΡΑΗΛ - ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 25 ΕΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1873/2018)
Οι συμμετέχοντες στη φάση προεπιλογής, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 και στις 13:00μμ (22/05/2018)

περισσότερα »

ΛΕΤΟΝΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ 1/4/2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1463/2018)
Σύμφωνα με ενημέρωση που μας περιήλθε από την Πρεσβεία μας στη Λεττονία, από 1/4/2018 θα πρέπει να υποβάλλονται διαδικτυακά όλες οι προσφορές που αφορούν σε δημόσιους διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω των 42.000€ για αγαθά και υπηρεσίες και άνω των 170.000€ για τον κατασκευαστικό τομέα. (08/05/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2479/2018)
Αντικείμενα: 1) Προμήθειες: βιτουμενίου, φαρμακευτικών & χημικών προϊόντων, 2) Εξοπλισμός τηλεχειρισμού. 3) Συστήματα ψύξης αντιδραστήρων. 4) Παροχή ΤΠΕ για τα θεσμικά όργανα της Δικαιοσύνης. 5) Εξοπλισμός υλοποίησης του Συστήματος Ανάκαμψης Επιχειρήσεων και Καταστροφών. 6) Υποστήριξη της εφαρμογής των περιφερειακών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων. 7) Κατασκευαστικές εργασίες. 8) Ηλεκτρονικοί πίνακες γηπέδων. 9) Τριβεία. 10) Παραχώρηση εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων – μαρμάρου. 11) Αντλίες (28/06/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2335/2018)
Αντικείμενα: 1) Προμήθεια χάλυβα και φύλλων ανοξείδωτου χάλυβα, 2) Κατασκευαστικές εργασίες, 3) Μηχανήματα για εξοπλισμό ορυχείων, λατομείων, κατασκευών, 4) Πακέτα λογισμικού διαχείρισης κειμένων, 5) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης, 6) Ηλεκτρονικές κάρτες, 7) Στρατιωτικές στολές, 8) Υπηρεσίες ασφάλισης, επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών, 8) Ενίσχυση των ικανοτήτων των αρμοδίων οργάνων για την καταπολέμηση του εγκλήματος, 9) Νομικές υπηρεσίες, 10) Υπηρεσίες μηχανικού (18/06/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2203/2018)
Αντικείμενα: 1) Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών, 2) Προμήθεια μονωμένων συρμάτων και καλωδίων, 3) Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κατασκευών, 4) Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκ/ικού εξοπλισμού ελέγχου 5) Μηχανήματα για εξοπλισμό ορυχείων, λατομείων, κατασκευών 6) Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα, 7) Τουρμπίνες ατμού, 8) Συσκευές και όργανα χειρουργείου, 8) Κατασκευή δρόμου, 9) Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού, 10) Συστήματα πληροφόρησης (07/06/2018)

περισσότερα »

π.Γ.Δ.Μ. - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3427/2017)
Αφορούν 1) Προμήθειες: α) μετασχηματιστών, β) οχήματος φόρτωσης, γ) οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακος, ασετιλίνης, προπανίου και βουτανίου, δ) Αντιρετροϊκών φαρμάκων και τεστ για παρακολούθηση θεραπείας αντιρετροϊκών φαρμάκων, ε) Ιατρικών αναλωσίμων στ) σιδηροδρομικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ζ) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. 2) Κατασκευαστικές εργασίες αγωγού. 3) Ανακατασκευή τμήματος δικτύου ύδρευσης πόλης (23/10/2017)

περισσότερα »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ πΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2956/2017)
(13/09/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΓΔΜ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 2794/2017)
Καταληκτική Ημερομηνία: 18/8/2018 (31/08/2017)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες