Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε λοιπές χώρες  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας πραγματοποίησης του διαγωνισμού.


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1493/2020)
Προϋπολογισμός: 21.886,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 13:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (02/04/2020)

περισσότερα »

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΙΛΑΝΔΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ (EASTERN ECONOMIC CORRIDOR). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (Α.Π.ΕΒΕΠ:4855/2019)
(29/11/2019)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π.943 /2020)
Αντικείμενα: 1) Κατασκευή σιδηροδρομικού διαδρόμου, 2 Κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, 3) Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, 4) Προεπιλογή Υποψηφίων, για τον υδροηλεκτρικό σταθμό στην περιοχή CEBREN, 5) Προετοιμασία Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, 6) Επίβλεψη κατασκευής Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, 7) Επίβλεψη αποκατάστασης κρατικής οδού, 8) Πακέτα λογισμικού και πληροφοριακά συστήματα (28/02/2020)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π.4365 /2019)
Αντικείμενα: 1) Οδικά έργα, 2) Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων – μαρμάρου, ασβεστόλιθου, μεταλλικού νερού, 3) Μηχανές παιχνιδιών λαχειοφόρων αγορών 4) Ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακευτικά προϊόντα και είδη προσωπικής φροντίδας, 6) Επιμόρφωση και προσομοίωση σε αεροσκάφη, πυραύλους και διαστημόπλοια, 7) Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός software), 8) Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας: Πρόγραμμα αποκατάστασης και ελέγχου (07/11/2019)

περισσότερα »

ΤΟΥΡΚΙΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ» ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ HQ LANDCOM (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 906/2020)
Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος από υποψήφιες εταιρείες πριν από τις 11 Απριλίου 2020. (28/02/2020)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες