Υπηρεσίες    / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.    / Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ.  RSS 2.0 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΕΜΗ (25/08/2016)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ( ΑΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ) (06/07/2016)
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (08/04/2016)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (13/07/2015)
Γ.Ε.ΜΗ.: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 2015 (23/06/2015)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΑΠΟ 01/03/2015 (27/02/2015)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες