Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Αγορανομικές Διατάξεις  RSS 2.0 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 70) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3451/2021) (09/08/2021)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ, ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΩΝ Π.Δ. 308/2000 ΚΑΙ 242/2005 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4692/2018) (19/12/2018)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΔΟΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3437/2018) (21/09/2018)
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ, ΓΑΤΑΣ, ΝΥΦΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3432/2018) (21/09/2018)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), (Α.Π. 4904/2012) (19/10/2012)
ΥΠ.ΑΝ.Α.Ν. - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 1/2012. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10) (Α.Π. 3160/2012) (07/05/2012)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7/2009 ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ. (04/07/2011)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Κ.Υ.Α. 3015811/2663 (Α.Π. 8359/2010) (05/10/2010)
ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (05/07/2010)
ΈΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 (28/04/2009)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΗΣ Α.Δ. 7/09, ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (22/01/2010)