Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Αγορανομικές Διατάξεις  RSS 2.0 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ COVID-19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1757/2022) (19/04/2022)
ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ABIES MILL., LARIX MILL., PICEA A. DIETR,, PINUS L., PSEUDOTSUGGA CARR, ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4692/2021) (05/11/2021)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 70) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3451/2021) (09/08/2021)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ, ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΩΝ Π.Δ. 308/2000 ΚΑΙ 242/2005 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4692/2018) (19/12/2018)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΔΟΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3437/2018) (21/09/2018)
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ, ΓΑΤΑΣ, ΝΥΦΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3432/2018) (21/09/2018)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), (Α.Π. 4904/2012) (19/10/2012)
ΥΠ.ΑΝ.Α.Ν. - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 1/2012. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10) (Α.Π. 3160/2012) (07/05/2012)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7/2009 ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ. (04/07/2011)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Κ.Υ.Α. 3015811/2663 (Α.Π. 8359/2010) (05/10/2010)
ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (05/07/2010)
ΈΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 1ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009, ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 (28/04/2009)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΗΣ Α.Δ. 7/09, ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΩΝ Κ.ΛΠ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (22/01/2010)