Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5246/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (27/11/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ,ΙΚΑΡΙΑΣ,ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01-01-2021 ΕΩΣ 31-12-2022, ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5241/2020)
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/11/2020 και ώρα 17:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/12/2020 και ώρα 17:00. (27/11/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5239/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 27 / 11/ 2020 και ώρα 15:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 15 / 12 / 2020 και ώρα 18:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Παρασκευή, 18 / 12 / 2020 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα, 21 / 12 / 2020 και ώρα 11:00 (27/11/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5204/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 14:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (25/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΟΥ 700 ΣΕ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5203/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 26 Νοε 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Δεκ 20, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 31 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30. (25/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΣΕΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΛΟΥΤΡΟΥ – ΠΟΔΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΣΣΟ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΑΣ – ΜΕ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5201/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 26 Νοε 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Δεκ 20, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 31 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:20. (25/11/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Α..» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5200/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 04 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 11 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 15 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (25/11/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5199/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 10-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 9-12-2020 στις 14:00μ.μ. (25/11/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1) ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, 2) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΛΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5190/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 14:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (25/11/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5185/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 13:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (25/11/2020)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5175/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τρίτη 01-12-2020 και ώρα 11:00. (25/11/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5173/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (25/11/2020)

περισσότερα »

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5167/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου δικαιολογητικών- οικονομικών προσφορών: 7 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. Η αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών θα γίνει την ίδια εργάσιμη ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, ήτοι 7 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. (24/11/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5157/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα, 7-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 4-12-2020 στις 14:00μ.μ. (24/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ «BOXER» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΣΣΟ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5156/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 25 Νοε 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 31 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 (24/11/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ Ε/Γ- Ο/Γ ΠΛΟΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν.ΜΥΤ. 35 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5151/2020)
Την 10-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο κεντρικό κατάστημα του Λιμεναρχείου Ελευσίνας (Κανελλοπούλου 10) θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός του θέματος και συγκεκριμένα η δημόσια αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (24/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5150/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. (24/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5149/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. (24/11/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ- ΡΑΜΜΑΤΑ-ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5144/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 4-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 3-12-2020 στις 14:00μ.μ. (24/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5140/2020)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Δευτέρα, 21/12/20, ώρα 12:00. Μεσημβρινή. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την Πέμπτη, 24/12/20 και ώρα 11:00 π.μ. (24/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5140/2020)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Δευτέρα, 21/12/20, ώρα 12:00. Μεσημβρινή. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την Πέμπτη, 24/12/20 και ώρα 10:00 π.μ. (24/11/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5131/2020)
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.: 08-01-2021, ώρα 10.00. Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών: 14-01-2021, ώρα 10.00 (23/11/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5104/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 13:30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (23/11/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5100/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 18-11-2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 7-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 10-12-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 11-12-2020 και ώρα 11:00π.μ (20/11/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΩΝ / ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ {ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟΥ / ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ} ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5098/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 13:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (20/11/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΕΣ) ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5089/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 18 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 08 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 14 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (20/11/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΙΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5075/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη, 01-12-2020 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 30-11-2020 στις 14:00μ.μ.. (19/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΔΩΝ (ΣΑΓΙΟΝΑΡΩΝ) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΣΣΟ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣ-ΜΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5074/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 19 Νοε 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Δεκ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 24 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. (19/11/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΜΥ FOB AKTIOY - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.09/20) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ – ΦΡΟΥΤΩΝ & ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΥ FOB AKT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5073/2020)
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 14:00. (19/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ 691 ΒΕΒ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID -19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5071/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 19 Νοε 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 17 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 23 Δεκ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:45. (19/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING), 4 ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (7-9 ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ (OPTION) ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5067/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 18 Νοε 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 17 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 23 Δεκ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30. (19/11/2020)

περισσότερα »

5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι-1 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 48,30 τ.μ., ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 26 ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΟΝΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5045/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10-12-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (18/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5042/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. (18/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 (ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5041/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. (18/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΥΡΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5040/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. (18/11/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5037/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 03-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:30 π.μ. έως 12:00 μ. στα γραφεία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5032/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ. (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5032/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 11/01/2021 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 15/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ. (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5020/2020)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Τρίτη15/12/20, ώρα12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 13:00 (17/11/2020)

περισσότερα »

ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5020/2020)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Τρίτη15/12/20, ώρα12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 12:00 (17/11/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΝΑΤΟ 400, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑ, ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5018/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/11/2020 και ώρα 11:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/12/2020 και ώρα 14:00. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 22/12/2020 ώρα 11:00 (17/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣΥΔΡΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4996/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 07 Νοε 20, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 03 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 09 Δεκ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:10. (13/11/2020)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4979/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 11:30 π.μ. (13/11/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΤΥΠΟΥ TUBE T8 ΚΑΙ T5 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ E27 ΚΑΙ E14 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4977/2020)
Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, θα γίνονται από 13/11/2020 έως 1/12/2020στον ειδικό χώρο που υπάρχει στις "Διαβουλεύσεις" στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr. (13/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 71.680 ΚΙΛΩΝ MASTERBATCH ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΟΥ 700ΣΕ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4976/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 14 Νοε 20, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 15 Δεκ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 21 Δεκ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. (13/11/2020)

περισσότερα »

485 ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4962/2020)
Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή εγγράφου δηλώσεως) για τον προέλεγχο των βιομηχανιών – βιοτεχνιών Ειδών Κυλικείου – Συσσιτίου που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ορίζεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, έως τις 12:00. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο 485 ΤΔΒ (Στρατόπεδο «Στγού Νικολάου Πλαστήρα» - Λάρισα) την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 (13/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (ΤΖΑΚΕΤ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4913/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Νοε 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10 Δεκ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 16 Δεκ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. (11/11/2020)

περισσότερα »

XX ΤΕΘΕΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΔΡΑΜΑΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4910/2020)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 9 Δεκεμβρίου 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:59. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της 1ης φάσης του διαγωνισμού (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικής Προσφοράς), ορίζεται η 15 Δεκεμβρίου 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (11/11/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΜΟΝΟΚΥΑΛΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4886/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 09 Νοε 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 14 Δεκ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 18 Δεκ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (10/11/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΓΑΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4883/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. (10/11/2020)

περισσότερα »

ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ - ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4877/2020)
Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή εγγράφου δηλώσεως) για τον προέλεγχο των βιομηχανιών - βιοτεχνιών Ειδών Κυλικείου - Συσσιτίου που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ορίζεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΤΣ/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ (Στρατόπεδο «Στγού Νικολάου Πλαστήρα» - Λάρισα) την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 (10/11/2020)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ/ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ, ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4801/2020)
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/11/2020 και ώρα 17:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/11/2020 και ώρα 17:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 01/12/2020. (04/11/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4739/2020)
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα κι ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 11η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (30/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4722/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 29-10-2020 και ώρα 15:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 4-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 9-12-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 10-12-2020 και ώρα 11:00π.μ. (29/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4720/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 29-10-2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 2-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 7-12-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 8-12-2020 και ώρα 11:00π.μ. (29/10/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4696/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα, 07/12/2020 και ώρα 11:00π.μ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 27/10/2020 και ώρα 15:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 01/12/2020 και ώρα 18:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς: Παρασκευή, 04/12/2020 στις 14:00μ.μ. (27/10/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ CHAFFES & FLARES (ΑΕΡΟΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΒΟΛΙΔΕΣ) ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΕ/Π AH-64 DHA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4692/2020)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 14 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση φακέλων: 15 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (27/10/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – FOLLOW ON SUPPORT (FOS) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ AS-332C1 SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4624/2020)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 1 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Αποσφράγιση φακέλων: 2 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (23/10/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4571/2020)
Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού: 30 Νοε (από 09:00 έως 12.00 πμ ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΓΕΕΘΑ με καταληκτική ημερομηνία την 30 Νοε 20 και από ώρα 09.00 έως 12:00 πμ. (21/10/2020)

περισσότερα »

ΔΕΘ-HELEXPO A.E. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION FOR THE THESSALONIKI CONFEX PARK” (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4288/2020)
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/11/2020. Ανακοίνωση Επιλογής των 15 Διαγωνιζόμενων:16/12/2020, Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών: 22/01/2021. Έναρξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: 01/02/2021, Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2021. Ανακοίνωση Βραβείων:01/07/2021 (05/10/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝ, ΙΑΣΜΟΥ, ΕΧΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΑΠΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) (Α.Π.ΕΒΕΠ:4081/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 12-10-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 15-10-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. (23/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 33 τ.μ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3985//2020)
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 (17/09/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΣ(1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2,5 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3 ΤΟΝΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3066/2020)
Εκτιμώμενο προϋπολογισθέν κόστος: 55.000,00 € απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. στην Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Κρήτης(ΔΝΟ/ΝΚ), που εδρεύει στο Βλητέ Σούδας. (06/07/2020)

περισσότερα »

PCT ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 44/2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 674/2020)
Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 18/02/2020 και ώρα 13:00 (13/02/2020)

περισσότερα »

Υ.Π.Α.- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΡΑΞΟΥ (ΚΑΑΞ), ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4024/2019)
(14/10/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες