Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.39.1/18 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4318/2018)
Προϋπολογισμός: 546.393,60 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 30 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (16/11/2018)

περισσότερα »

96 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΧΙΟΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4317/2018)
Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 100.000,00 € περίπου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 28 Νοεμβρίου 2018. (16/11/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4316/2018)
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία διενέργειας: 23/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/11/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. (16/11/2018)

περισσότερα »

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4305/2018)
Η δημοπρασία θα γίνει στις 20/11/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 16/11/2018 έως 19/11/2018 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 20/11/2018 από ώρα 09:00 έως 12:30. (15/11/2018)

περισσότερα »

ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΠΕ) ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4298/2018)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 12 1500 Δεκ 2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 19 1500 Δεκ 18, ημέρα Τετάρτη. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 27 0800 1500 18 (15/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4285/2018)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (14/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4243/2018)
Προϋπολογισμός: 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 13.30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4243/2018)
Προϋπολογισμός: 23.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 13.00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΛΕΓΜΑΤΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4243/2018)
Προϋπολογισμός: 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 12.30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4243/2018)
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 14.00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΡΙΓΓΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4243/2018)
Προϋπολογισμός: 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 13.30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4243/2018)
Προϋπολογισμός: 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 13.00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4243/2018)
Προϋπολογισμός: 14.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 12.30. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (12/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4205/2018)
Προϋπολογισμός: 24.485,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4203/2018)
Προϋπολογισμός: 16.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 12:00 π.μ. (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4202/2018)
Προϋπολογισμός: 25.640,23 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 09:30 π.μ. (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4201/2018)
Προϋπολογισμός: 67.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 10:30 π.μ. (07/11/2018)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4200/2018)
Προϋπολογισμός: 10.587,25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 09:00 π.μ. (07/11/2018)

περισσότερα »

96 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΧΙΟΣ»– ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4199/2018)
Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 200.000,00 € περίπου. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 26 Νοεμβρίου 2018. (07/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4173/2018)
Προϋπολογισμός: 227.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: από 9/11/2018, ώρα 8:00 π.μ. με καταληκτική ημερομηνία τις 28/11/2018, ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά) από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει τις 11/12/2018, ώρα 11.00 π.μ. (06/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4173/2018)
Προϋπολογισμός: 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: από 9/11/2018, ώρα 8:00 π.μ. με καταληκτική ημερομηνία τις 28/11/2018, ώρα 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά) από την αρμόδια επιτροπή, θα γίνει τις 10/12/2018, ώρα 13.00. (06/11/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4153/2018)
Προϋπολογισμός 2.034.868,65 €. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 11 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ (02/11/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4149/2018)
Προϋπολογισμός 1.208.114,92 € πλέον Φ.Π.Α 13%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03/11/2018 και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/11/2018 και ώρα 20:00. (02/11/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4127//2018)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 01/11/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16/11/2018 και ώρα 17:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 22/11/2018. (02/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΔΕΚΑ (10) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥΣ (OPTION) ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4124/2018)
Προϋπολογιζόμενο Κόστος: 193.561,00 € άνευ ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:19/11/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 26/11/2018 και ώρα 011:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 30/11/2018 και ώρα 09:00 π.μ. (02/11/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 43/18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (BLADDER FUEL FUSELAGE TANKS) Α/Φ ΕΜΒ-145Η ΑΕW & C ΚΑΙ EMB-135 BJ S/N 484», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4123/2018)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (02/11/2018)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4117/2018)
Προϋπολογισμός 3.100.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 04/12/2018 και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 10/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (02/11/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4117/2018)
Προϋπολογισμός: 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ. (02/11/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4116//2018)
Προϋπολογισμός: 335.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών: 05/11/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 23/11/2018 και ώρα 10:00. (02/11/2018)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4115//2018).
Προϋπολογισμός: 138.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών:01/11/2018 και ώρα 00:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15/11/2018 και ώρα 17:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 21/11/2018 . (02/11/2018)

περισσότερα »

ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4112/2018)
Προϋπολογισμός 232.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22/11/2018 και ώρα 15:00 μμ. (02/11/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΙΕΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ {58} ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4084/20148)
Συνολικός προϋπολογισμός: 300.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 29/11102018. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 10/12/2018 και ώρα 17:00 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 14/12/2018 και ώρα 11:00. (31/10/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΕΥΡΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, α./ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Τ70% ΚΟΙΝΟ ΑΛΕΥΡΙ & β./ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55% ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΛΕΥΡΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4012/2018)
Προϋπολογισμός: 315.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 13%. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 05/11/2018 και ώρα 09.06 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 23.59. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 13/12/2018 και ώρα 09.00 π.μ. (26/10/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΛΑΣΙΚ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ Κ.Λ.Π..» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3995/2018)
Προϋπολογισμός 112.520,00 € πλέον Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/10/2018 και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/11/2018 και ώρα 16:00. (25/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3982/2018)
Προϋπολογισμός: 471.751,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 08.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: Τετάρτη 28/11/2018 και ώρα 15.00 μ.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 11.00 π.μ. (25/10/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
- (30/04/2013)

περισσότερα »

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 36 τ.μ. ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3938/2018)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 21/11/2018 και ώρα 10:00 π.μ.. (22/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3923/2018)
Προϋπολογισμός 1.187.000,01 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 26-10-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 10-12-18 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 14-12-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (22/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3916/2018)
Προϋπολογισμός 282.000,01 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 26-10-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 07-12-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 13-12-18 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (22/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3910/2018)
Εκτιμώμενη αξία: 300.000,00 €, άνευ Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 12/11/2018 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 19/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23/11/2018 και ώρα 09:00 π.μ.. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΙΜΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΤΩΣΕΩΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3908/2018)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 28 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ (19/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΜΑΧΙΩΝ FLIR INFRARED TURPET, Ε/Π SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3899/2018)
Προϋπολογισμός: 541.980,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, απαλλασσομένου ΦΠΑ. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 13 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»,» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3891/2018)
Προϋπολογισμός: 294.304,64 € με τον Φ.Π.Α. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 03/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από 19/10/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. έως την 26/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. (19/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 35/18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (OVERHAUL) ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3799/2018)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (12/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 34/18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16, ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (OVERHAUL) ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3797/2018)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (12/10/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 46/18 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. 4412/16– ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΑΦΩΝ)/ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3796/2018)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 12η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (12/10/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3790/2018)
Προϋπολογισμός 170.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις: 19/11/2018 και ώρα 13.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 23/11/2018 και ώρα 13.00 μ.μ (12/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ,» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3789/2018)
Προϋπολογισμός: 359.566,00 € με τον Φ.Π.Α. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 04.12.2018 και ώρα 13:00 μεσημέρι και η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 26.11.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00. (12/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3774/2018)..
Προϋπολογισμός 374.790,00 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: η 12-10-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 06-12-18 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 12-12-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (11/10/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3774/2018)
Προϋπολογισμός 280.072,85 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 12-10-18 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 05-12-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 11-12-18 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (11/10/2018)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες