Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 305/2019)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός 478.880,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 17/01/2019 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 14/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. (23/01/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 289/2019)
Προϋπολογισμός: 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 10:00. Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ίδια ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, αλλά μια (1) ώρα πριν της ορισθείσης (23/01/2019)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ Κ ΑΙ Τ ΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ),» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 286/2019)
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 04 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (22/01/2019)

περισσότερα »

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 285/2019)
Προϋπολογισμός: 100.000,00 € περίπου χωρίς ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Φεβ 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Ημερομηνία διεξαγωγής 1ης φάσης διαγωνισμού: 21 Φεβ 2019 και ώρα 10:00 πμ. (22/01/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 263/2019)
Προϋπολογισμός: 108.494,64 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 11 Φεβ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 20 Φεβ 19, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 26 Φεβ 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (21/01/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΦΑΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΟΥ ΠΑΡΑΛΑΓΗΣ Νο 255 (ΣΥΣΤΑΣΗΣ 50% ΒΑΜΒΑΚΙ – 50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 225 ΓΡ)», ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕ 152.000 ΣΕΤ ΣΤΟΛΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 262/2019)
Προϋπολογισμός: 7.163.465,80 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 11 Φεβ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 18 Φεβ 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 22 Φεβ 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (21/01/2019)

περισσότερα »

XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 261/2019)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ θα ανέρχεται σε 200.000 € περίπου ετησίως. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22 Φεβ. 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού: 05 Μαρ 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (21/01/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 259/2019)
Προϋπολογισμός 101.195,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι 28/01/2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 21/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 27/02/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (21/01/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 9/2018 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) NH90 (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 255/2019)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 19 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. (21/01/2019)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 229/2019)
Προϋπολογισμός 550.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 21/01/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 28/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 06/03/2019 και ώρα 11:00. π.μ., (18/01/2019)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (F/S)» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 203/2019)
Προϋπολογισμός: 12.621.061,76. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 15η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (17/01/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ AΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΑΚΤΗΣ – ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ / ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) ΣΤΗ ΝΒΝΕ / ΘΑΝ, ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 147/2019)
Εκτιμώμενη αξία: 300.000,00 € (και για τα πέντε χρόνια της μίσθωσης) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,. Έναρξη υποβολής προσφορών: 04/02/2019 και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 11/02/2019 και ώρα 11:00 π.μ. Αποσφράγιση των προσφορών: 15/02/2019 και ώρα 09:00 π.μ. (14/01/2019)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΙΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 146/2019)
Προϋπολογισμός: 7.139.440,00 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 14 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 11 Φεβ 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 15 Φεβ 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. (14/01/2019)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 133/2019)
Προϋπολογισμός: 274.999,50 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 31 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 14 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (11/01/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΕΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΚΩΝ-ΟΠΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 132/2019)
Προϋπολογισμός: 496.000,00 €. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/01/2019 και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/01/2019 και ώρα 17:00. (11/01/2019)

περισσότερα »

XX ΤΕΘΕΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 131/2019)
Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ θα ανέρχεται σε 100.000 € περίπου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 10 Φεβ. 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59. Ημερομηνία διεξαγωγής 1ης φάσης διαγωνισμού: 14 Φεβ 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. (11/01/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ VHF ΚΑΙ UHF (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 16/2019)
Προϋπολογισμός: 9.176.000,00 €. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24/01/2019 και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31/01/2019 και ώρα 17:00. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 06/02/2019. (03/01/2019)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΙΣΜΟΥ (MLAT) ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (A-SMGCS), ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΡΑΝΤΑΡ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SMR) ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 15/2019)
Προϋπολογισμός: 4.059.760,00 €. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21/01/2019 και ώρα 15:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/01/2019 και ώρα 17:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 01/02/2019. (03/01/2019)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4/2019)
Προϋπολογισμός: 106.353,70 € με Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 28.12.2018 και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 22.1.2019 και ώρα 14:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 25.1.2019 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 28.1.2019 και ώρα 11:00 π.μ. (03/01/2019)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1/2019)
Προϋπολογισμός: 178.339,78 € με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 25-1-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο 4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης_ Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 Τ.Κ._54623 τηλ.: 2313327826. Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 21-1-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 24-1-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. (03/01/2019)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5025/2018)
Προϋπολογισμός 74.000,00 € με Φ.Π.Α.24%. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: 20/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. (02/01/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 5/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4993/2018)
ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: από την Πέμπτη 3/1/2019 και ώρα 8:00 π.μ. ΛΗΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: έως την Τετάρτη 23/1/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ θα γίνει την Πέμπτη 31/1/2019 και ώρα 11.00 π.μ. (02/01/2019)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΗΣΤΕΚΤΟΜΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4945/2018)
Προϋπολογισμός: 151.674,38 € με τον Φ.Π.Α. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 22.01.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:30 μ.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 29.01.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (27/12/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 3ΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4915/2018)
Προϋπολογισμός 1.698.924,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22/12/2018 και ώρα 08:00 π.μ.. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25/01/2019 και ώρα 18:00. (24/12/2018)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (Α .Π. Ε.Β.Ε.Π. 4878/2018)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 619.309,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έναρξη υποβολής προσφορών: 18/12/2018 και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 01/02/2019 και ώρα 20:00. (21/12/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4875/2018)
Προϋπολογισμός: 361.864,00 €, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 18 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 25 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 01 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (21/12/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ 52/18 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑ) ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ COURIER (DOOR TO DOOR), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΗΠΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4863/2018)
Προϋπολογισμός: 160.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 18 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 25 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 01 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (21/12/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4752/2018)
Προϋπολογισμός: 218.000,00 € μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών στις 21 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 11:00. (17/12/2018)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α/Φ Μ2000/-5 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4751/2018)
Διάρκεια τεχνικού διαλόγου: 60 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.haf.gr (17/12/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4734/2018)
Προϋπολογισμός: 5.370.967,74 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 17 Δεκ 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 25 Ιαν 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Φεβ 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (17/12/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4719/2018)
Προϋπολογισμός 113.330,88 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 30-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 23-01-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 29-01-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (14/12/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4719/2018)
Προϋπολογισμός 951.669,12 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 30-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 24-01-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 30-01-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (14/12/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4717/2018)
Προϋπολογισμός 208.841,80 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 14-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 08-02-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 14-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (14/12/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4717/2018)
Προϋπολογισμός 343.621,82 € περ/νου Φ.Π.Α. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 14-12-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.: 06-02-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 12-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (14/12/2018)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (Ε/Π) NH90 (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4704/2018)
Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 23 Ιανουαρίου 2019. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 24 Ιανουαρίου 2019 (13/12/2018)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 3ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4666/2018)
Προϋπολογισμός: 264.222,00 € άνευ ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών η 04 Ιαν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28 Ιαν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 28 Ιαν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. (10/12/2018)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013
   (12/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες