Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1157/2021)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00. (09/03/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΗΟΔΚ) (PICK UP) 4X4, ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 2.400CC, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 600 ΚΙΛΑ ΕΩΣ 1,5 ΤΟΝΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1147/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1146/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1144/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1143/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 07 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ((ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1142/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1141/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 08 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΓΧΥΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1140/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 08 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1139/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1138/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 02 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1137/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 05 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (09/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1125/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (08/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1124/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 07 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (08/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Η ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1123/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05 Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 06 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (08/03/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2021 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ MILAN» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1100/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 10 Μάϊου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30. Αποσφράγιση φακέλων: 11 Μάϊου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (05/03/2021)

περισσότερα »

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1095/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 16 12:00 Μαρ 2021. Αποσφράγιση προσφορών: 17 Μαρ 21. (05/03/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1078/2021)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00. (04/03/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1078/2021)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00. (04/03/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1078/2021)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:30. (04/03/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΙΚΡΟΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1058/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 06 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 13 Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (04/03/2021)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1058/2021)
Έναρξη υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 25 Φεβ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11 Μαρ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 11 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. (04/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO2» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1058/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 05 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 06 Απρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (04/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO2» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1058/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 05 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 06 Απρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (04/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1058/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 25 Φεβ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 17 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. (04/03/2021)

περισσότερα »

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑ ΔΙΑΒΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1058/2021)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 8 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. (04/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1057/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 12 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 13 Απρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (04/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1038/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1037/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΟ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1036/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ/ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1035/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1034/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1033/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΝΕΣΙΜΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1031/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΥΑΝΟΦΑΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΟ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1030/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 08 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1029/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1028/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΜΒΟΛΙΑ, ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1027/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1026/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1024/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1023/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1020/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1019/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1018/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΕΩΝ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1017/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΞΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1016/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ, ΤΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1015/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (02/03/2021)

περισσότερα »

PCT ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 26/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1010/2021)
Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 08/03/2021 έως 10/03/2021 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 11/03/2021 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 11/03/2021 και ώρα 13:00 (02/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 982//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 979//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 978//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 977//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ((ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 976//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 974//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 973//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 18 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 970//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ))» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 969//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 18 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΛΟΣΩΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 968//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 18 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΚΡΙΑ ΓΑΝΤΙΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 967//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 965//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 964//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 1/21. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ- ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Δ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 963/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 01η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 29η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 05η Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 962//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 961//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 22 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 960//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΨΜ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟ) ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 958/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΕΒΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 957//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 955//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18 Μαρτίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΜΠ Μ113 ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 954/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 06 Απρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 07 Απρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΜΑΤΩΝ LEO1 ΚΑΙ ΤΟΜΠ ‘ΛΕΩΝΙΔΑΣ’ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ (ΜΜΕ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 953/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 06 Απρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 07 Απρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (01/03/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 911/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 16/03/2021 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 19η/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). (25/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 15 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 911/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 15/03/2021 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 18η/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). (25/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 13 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 911/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 12/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 17η/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 (μεσημβρινή) (25/02/2021)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 12 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΣΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 911/2021)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Την 12/03/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την 17η/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (25/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Π.Ε.Δ Π/Γ Νο 4 ΜΕ ΘΕΜΑ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ EΠΙΣΚΕΥΗΣ Π/Γ ΝΟ 4 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΣΧΕΔΙΟΥ 2942 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 896/2021)
Παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλετε να υποβάλλετε προτάσεις τροποποίησης (στο πεδίο “Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων/ Τεχνικός Διάλογος Σχεδίων Προδιαγραφών”), καθώς και τα σχόλιά σας σχετικά με τις εν λόγω Π.Ε.Δ., μέχρι το πέρας του τεχνικού διαλόγου (24 Φεβρουαρίου 2021 και 17 Μαρτίου 2021). (25/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 894/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 02 Απρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 05 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (25/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ ΓΙΑ ΤΟ 304 ΠΕΒ ΚΑΙ 306 ΕΒΤ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 893/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 02 Απρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 05 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (25/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΧ, ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΠ-ΕΥΠ/ΛΤΧ, 308 ΠΕΒ, 306 ΕΒΤ ΚΑΙ 305 ΣΠ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 892/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 02 Απρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 05 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (25/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Π.Ε.Δ ΤΟΡΠΙΛΟΣΩΛΗΝΩΝ Υ/Β (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 891/2021)
Παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλετε προτάσεις τροποποίησης (στο πεδίο “Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων/ Τεχνικός Διάλογος Σχεδίων Προδιαγραφών”), καθώς και τα σχόλιά σας σχετικά με την εν λόγω Π.Ε.Δ., μέχρι το πέρας του τεχνικού διαλόγου (31 Μαρτίου 2021). (25/02/2021)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, ΕΧΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΒΔΗΡΩΝ, ΣΑΠΩΝ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΚΑΙΩΝ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΟΥΜΠΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 887/2021)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη, 09-03-2021 και ώρα 09:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 08-03-2021 στις 14:00 μ.μ. (24/02/2021)

περισσότερα »

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 886/2021)
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14:00 (24/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α/Κ ΟΒΙΔΟΒΟΛΩΝ Μ109». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 883/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 30 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 31 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (24/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΗΡΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ Α/Κ ΠΥΡΟΒΟΛΑ PZH 2000GR ΕΝΤΟΣ ΟΡΧΩΝ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 882/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 30 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 31 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (24/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 881/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 26 Φεβ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 02 Απρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (24/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 700 ΣΕ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 865/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 24 Φεβ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FLEECE ΟΠΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 864/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 24 Φεβ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:10. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ,Σ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Ν/Σ ΟΠΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 863/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 24 Φεβ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Απρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:20. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 43/20 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Α..» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 843/2021)
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 5η Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (23/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΣΥΣΚΕΥΩΝ CM 109 - IP». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 806/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 31 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 01 Απρ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (19/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 76/62 SRGM OTO MELARA (ΤΠΚ T.VOSPER)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 797/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 22 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση φακέλων: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ (19/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ OTO MELARA 76/62 (ΤΠΚ T.VOSPER)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 796/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 22 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση φακέλων: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ (19/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (KITS) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ 76/62 OTO MELARA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 795/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 22 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση φακέλων: 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ (19/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΧ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 773/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 600 ΗΡ OSHKOSH ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 303 ΠΕΒ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 772/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 30 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HUMMER» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 771/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 30 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (17/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 700 ΣΕ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 763/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 17 Φεβ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:10 (17/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 762/2021)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 16 Φεβ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 29 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 (17/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (112 ΠΜ, 114 ΠΜ, Μ.ΓΕΑ, 251 ΓΝΑ ΚΑΙ ΚΕΔΑ/Ζ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 727/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 08 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29 Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ OΧΗΜΑΤΩΝ STEYR 680M-M3». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 725/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 23 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 24 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ OΧΗΜΑΤΩΝ Μ/S 240 GD». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 723/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 23 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 24 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 722/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 19 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HUMMER - VBL». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 713/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 24 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ/S 290GD - GDT». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 712/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 24 Μαρ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (15/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 04/2021 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΠΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΣ) CROTALE NG/GR» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 653/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 30 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30. Αποσφράγιση φακέλων: 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 (10/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2021 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (MISSION SYSTEM M-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 651/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Αποσφράγιση φακέλων: 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (10/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 628/2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 17 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. (09/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ (Τ/Κ) ΣΤΟΧΩΝ», ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 101 ΤΟΥ Ν.3978/2011, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑ-ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. (Α.Π. ΕΒΕΠ:627/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 22 Μαρτίου 2021 (09/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 06/2017 «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – FOLLOW ON SUPPORT (FOS) ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ AS-332C1 SUPER PUMA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 582/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 9 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Αποσφράγιση φακέλων: 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ (05/02/2021)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 576/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 19 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 22 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (05/02/2021)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΛΑΞΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 554/2021)
Προτάσεις εκδήλωσης κατ’ αρχήν ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλονται αποκλειστικά: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση epixeipasa@gmail.com και β) ταχυδρομικά στην διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 34, Τ.Κ 73132, Χανιά Κρήτης, Υπ’ όψιν Δ.Σ. ΕΠΙΧΕΙΠΑ (04/02/2021)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 03/2021 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΑΧΗΣ Τ/Λ SUT/SST-4» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 539/2021)
Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι: 29 Μαρ 21 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης φακέλων που περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής:. 30 Μαρ 21 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (03/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 538/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (03/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 538/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 09 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ. (03/02/2021)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ)»» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 536//2021)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. (03/02/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 506/2021)
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/3/2021 και ώρα 11:00 πμ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 11/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 (01/02/2021)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΑ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 444/2021)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 24 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. (28/01/2021)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5321/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 13:30. (02/12/2020)

περισσότερα »

4η ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4722/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 29-10-2020 και ώρα 15:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 4-12-2020 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: 9-12-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: 10-12-2020 και ώρα 11:00π.μ. (29/10/2020)

περισσότερα »

ΔΕΘ-HELEXPO A.E. – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN COMPETITION FOR THE THESSALONIKI CONFEX PARK” (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4288/2020)
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 13/11/2020. Ανακοίνωση Επιλογής των 15 Διαγωνιζόμενων:16/12/2020, Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών: 22/01/2021. Έναρξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού: 01/02/2021, Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2021. Ανακοίνωση Βραβείων:01/07/2021 (05/10/2020)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες