Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19) (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4007/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 8/10/2020 (18/09/2020)

περισσότερα »

AΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ (ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4005/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία:29/9/2020 (18/09/2020)

περισσότερα »

AΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (ΤΣ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 7ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4005/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 25/9/2020 (18/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 102/20, ΣΥΝΑΨΗΣ SΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (304 ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4004/2020)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Οκτ 20,ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. (18/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια εξοπλισμού για το τμήμα αιμοδοσίας (τέσσερις πολυθρόνες αιμοληψίας σταθερές) (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3992/2020)
Καταληκτική ημερομηνία: 28/9/2020 (17/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ 33 τ.μ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3985//2020)
Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 (17/09/2020)

περισσότερα »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3984/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28/09/2020 και ώρα 17:00 μμ.. (17/09/2020)

περισσότερα »

ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3968/2020)
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 10/09/2020 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 05/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. (16/09/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 04/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2Ο ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘’ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ» (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ: 3963/2020)
Διενέργεια Διαγωνισμού:16-10-2020 και ώρα 11:00. (16/09/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ( ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:3947/2020)
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 2 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκεύη και μέχρι ώρα 11:00 μμ. (16/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ (Ρ/Γ) V/UHF ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΤΥΠΟΥ S-280 ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥ) ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3952/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 16 Σεπ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21 Οκτ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 27 Οκτ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (16/09/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3951/2020)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2020 και ώρα 12:00 (16/09/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3951/2020)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για επτά (7) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος και οι τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών, μπορούν να κατατίθενται έως την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2020 και ώρα 12:00 (16/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3945/2020)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/09/2020 και ώρα 08:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/10/2020 και ώρα 15:00. (15/09/2020)

περισσότερα »

79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΜΥΚΑΛΗ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ» (ΝΗΣΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ)) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3944/2020)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Σάμου την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, η Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00. (15/09/2020)

περισσότερα »

79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΜΥΚΑΛΗ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 79 ΑΔΤΕ (ΝΗΣΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3943/2020)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Σάμου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών, η Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00. (15/09/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ-ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ FULL HD ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3942/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη. και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 11:00 μμ. (15/09/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΝΝΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3941/2020)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη. και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 11:00 μμ. (15/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3937/2020)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 12η /10/20, ώρα 12 (μεσημβρινή) (15/09/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19BAR), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3937/2020)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 12η /10/20, ώρα 14:00. (15/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3923/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. (15/09/2020)

περισσότερα »

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ) ΝΕΡΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3922/2020)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα: 14:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 (15/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Α’ ΥΛΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 691 ΒΕΒ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3920/2020)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 12 Σεπ 20, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 14 Οκτ 20, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 20 Οκτ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00. (15/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΒΟΛΑ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3919/2020)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 26 Οκτ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ, Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 27 Οκτ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (15/09/2020)

περισσότερα »

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3918/2020)
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού: Τρίτη 29/09/2020, ώρα 09:00π.μ.. (15/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΟΦΘ, ΦΦΘ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3916/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ (14/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3915/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. (14/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3914/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ. (14/09/2020)

περισσότερα »

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:3894/2020)
Η δημοπρασία θα γίνει στις 22/09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα «Δημοπρασιών» του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Μονοπρόσωπη Α.Ε. στην διεύθυνση Ν.ΣΕΜΠΟ, Ν. ΙΚΟΝΙΟ, Πέραμα, Τ.Κ 188 63. (11/09/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ,ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 12 M2 (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ) (Α.Π.ΕΒΕΠ:3869/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/9/2020 (10/09/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, (ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, CPV: 79417000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)» (Α.Π.ΕΒΕΠ:3860/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23-09-2020 στις 14:00 μ.μ. (10/09/2020)

περισσότερα »

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:3859/2020)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 27 14:00 Σεπ 20, ημέρα Κυριακή. (10/09/2020)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19» (Α.Π.ΕΒΕΠ:3858/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 21/9/2020 (10/09/2020)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΞ (Α.Π.ΕΒΕΠ:3857/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/9/2020 (10/09/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (CPV 33696300-8, «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ») (KAE 1359), ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:3848/2020)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2020 και ώρα 13:00 Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών. (09/09/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3832/2020)
Αποσφράγιση φακέλων διακιολογητικών: 16/10/2020 (08/09/2020)

περισσότερα »

95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ»- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ» (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3816/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 22/9/2020 (07/09/2020)

περισσότερα »

Γ΄ ΣΣ/Β2(ΔΥΔΜ), ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "Π. ΑΡΕΩΣ"- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ -ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Α.Π.ΕΒΕΠ: 3815/2020)
ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ,ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΠΘ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ΄ ΣΣ/Β2(ΔΥΔΜ), ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "Π. ΑΡΕΩΣ", ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΒΣΤ 903, ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310893402, EMAIL: gss_dydm@army.gr (07/09/2020)

περισσότερα »

Γ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ -ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Α.Π.ΕΒΕΠ: 3812/2020)
Καταληκτική ημερομηνία: 23/9/2020 (07/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΑΡΚΩΝ ΚΑΤΑ Ε/Π». (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3779/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία:04/10/2020 (04/09/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ (JP- 5), ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (201.612,90€), ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ(ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:3775/2020)
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 06/10/2020 (04/09/2020)

περισσότερα »

Υ.Π.Α.- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ (ΑΤΜ) ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π.ΕΒΕΠ:3756/2020)
Διενέργεια Διαγωνισμου:23/9/2020 (03/09/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 89/20, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΘΑΛΑΜΟΥ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ.: 3709/2020)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 25 Σεπ 20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. (31/08/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 251 ΓΝΑ». (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3708/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 1 Οκτωβρίου 2020 (31/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΗΣΕΑΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΆΡΙΘΜ. 93/20 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3702/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 28/9/2020 (31/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ (ΣΕΤΕ) ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΕΤΩΝ», ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3659/2020)
Kαταληκτική Ημερομηνία: 8/10/2020 (26/08/2020)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (4) ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2019 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 319.920,00€ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%) (Α.Π.ΕΒΕΠ:3656/2020)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/09/2020 και ώρα 14:00 (26/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 80 ΊΠΠΩΝ», ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. (Α.Π.ΕΒΕΠ:3651/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 5/10/2020 (26/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- 1O ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΞ» (Α.Π.ΕΒΕΠ:3651/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 05/10/2020 (26/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»-ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3640/2020)
Καταληκτική Ημερομηνία: 24/9/2020 (25/08/2020)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ (Τ/Κ) ΣΤΟΧΩΝ» (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3603/2020)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 28 Σεπ 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ (21/08/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑ». ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 564.516,00€, (ΑΠ. ΕΒΕΠ: 3610/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 25 Σεπτεμβρίου 2020 (21/08/2020)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4728/14-8-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΔΛ4690ΒΞ-ΨΒΩ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Ζ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DATA PROTECTION OFFICER (DPO) » (Α.Π. ΕΒΕΠ:3575/2020)
(19/08/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ», ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007764 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕ 194/1 ΤΟΥ ΠΔΕ (2017ΣΕ19410000). (Α .Π. Ε.Β.Ε.Π. 3530/2020)
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 2.4. της διακήρυξης και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 18.09.2020, ημέρα Παρασκευή, [καταληκτική ημερομηνία παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) προσφορών] και ώρα 13.00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 24.09.2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 13.10. (12/08/2020)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΣΟΘΕ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3526, 3039/2020)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (Α’ Φάση Διαγωνισμού): Πέμπτη 24/09/2020 και ώρα 14:30. Αποσφράγιση αιτήσεων συμμετοχής (Διενέργεια Διαγωνισμού): 25/09/2020 και ώρα 11.00 π.μ. (12/08/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 23/20 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3511/2020)
Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία προσφορών του υπ΄ αριθμ. 23/20 διαγωνισμού με αντικείμενο την «Προμήθεια (Purchase) Δώδεκα (12) τεμαχίων υλικού Propeller Blade Α/Φ CL – 215» (4 σετ των 3 τεμαχίων), χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 1η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ (10/08/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ. 21/20 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3465/2020)
Μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του υπ΄ αριθμ. 21/20 διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. (03/08/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η/Υ (LAPTOP)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3438/2020)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 02 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ (31/07/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ, ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΣ(1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 2,5 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3 ΤΟΝΩΝ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3066/2020)
Εκτιμώμενο προϋπολογισθέν κόστος: 55.000,00 € απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 16η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. στην Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων του Ναυστάθμου Κρήτης(ΔΝΟ/ΝΚ), που εδρεύει στο Βλητέ Σούδας. (06/07/2020)

περισσότερα »

PCT ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.– ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 44/2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 674/2020)
Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 14/02/2020 έως 17/02/2020 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 18/02/2020 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 18/02/2020 και ώρα 13:00 (13/02/2020)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΈΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5272/2019)
Εκτιμώμενη Αξία: 40.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο συνοπτικός διαγωνισμός (αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί την Πέμπτη 09 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συσκέψεων του Ναυτικού Κλιμακίου Σκαραμαγκά (23/12/2019)

περισσότερα »

Υ.Π.Α.- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΡΑΞΟΥ (ΚΑΑΞ), ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4024/2019)
(14/10/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2467/2018)
Προϋπολογισμός: 34.999,99 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (27/06/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΛΠ Α.Ε. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(01/09/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες