Υπηρεσίες    / Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)  RSS 2.0 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ίδρυση επιχείρησης για την οποία προβλέπεται Άδεια Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ο ιδρυτής θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά, σύμφωνα με την Απόφαση 16228/18-05-2017, άρθρο 2, συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα εξής βήματα:  ..... (26/06/2017)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.)
Μετά την εφαρμογή του Νόμου περί Επιμελητηρίων (N.3419/2005), με τον οποίο καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), και τον Ν.3853/2010 για Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, η Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23-3-2011 καθορίζει τις διαδικασίες, προϋποθέσεις, τις τεχνικές λεπτομέρειες και λοιπά θέματα σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών μετά τις 4/4/2011. (09/04/2012)

περισσότερα »

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες