Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Α.Α.Δ.Ε.  RSS 2.0 

Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3822/2023) (01/08/2023)
Α.Α.Δ.Ε - ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΦΗΜΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ή ΦΤΜ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η ΑΔΗΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3777/2023) (31/07/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε ΣΤΟ ICISNET - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TARIC - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3748/2023), (28/07/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ.1194/27-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΓΓΔΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ Η ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ» (Β΄1968) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3690/2023) (25/07/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΓΚΥΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΚΑΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΚΑΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3647/2023) (24/07/2023)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1512/2023) (03/04/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α, ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1328/2023) (27/03/2023)
Α.Α.Δ.Ε - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31.12.2023 ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 470/2023) (31/01/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ» ΣΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ICISNET ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΔΕΦΚ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 275/2023) (24/01/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 208/2023) (23/01/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 1.1.2023 ΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ COVID-19, ΣΤΑ RAPID ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ, PCR ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ TEST ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ RAPID ΤΕΣΤ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 126/2023) (16/01/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FATF ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 70/2023) (13/01/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ2017/27-01-2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ" (Β΄810) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 87/2023 (13/01/2023)
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ REACH ΚΑΙ CLP ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5369/2022) (08/12/2022)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 40 ΚΑΙ 46 ΤΟΥ Ν. 4994/2022 («ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/882 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5178/2022) (28/11/2022)

1  2  3  4