Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/384 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 206/2010 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝBOV-X, OVI-X, OVI-Y KAI RUM ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0835/2017) (14/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/351 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0833/2017) (14/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/223 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ, ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΤΙΔΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0657/2017) (01/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/252 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/52/ΕΟΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΡΑΜΑΔΟΥΡΑ ΩΣ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0586/2017) (01/03/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΤΙΔΕΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0430/2017) (10/02/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/129 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 743/2013 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0429/2017) (10/02/2017)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 2017/172 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 142/2011 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Η ΤΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 409/2017) (09/02/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017/151 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 798/2008, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΔΑΦΩΝ, ΖΩΝΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0311/2017) (02/02/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/155 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/2122 ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ Η5Ν8 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0310/2017) (02/02/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/116 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/2122 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ Η5Ν8 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 0287/2017) (02/02/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 93/195/ΕΟΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΙΠΠΩΝ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2004/211/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΝΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 286/2017) (01/02/2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/2279 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/2122 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ Η5Ν8 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4567/2016) (30/12/2016)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/2219 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/2122 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ Η5Ν8 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4487/2016) (21/12/2016)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/2122 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ Η5Ν8 ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4487/2016) (21/12/2016)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/1968 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ Η5Ν8 ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4485/2016) (21/12/2016)

1  2  3  4  5  6 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες