Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/1725 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2020/1664 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ H5N8 ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5182/2020) (27/11/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/1741 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5174/2020) (27/11/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/1670 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/1606/ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ H5N8 ΣΤΙΣ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4942/2020) (24/11/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1572 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/626 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΩΝ (Α.Π. ΕΒ.Ε.Π. 4749/2020) (09/11/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2020/1535 ΚΑΙ 2020/1568 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2014/709/ΕΕ ΚΑΙ 2020/1568 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4747/2020) (05/11/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/1391 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ MΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ MΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ MΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/60/ΕΚ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ,Η ΟΠΟΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (A.P. E.B.E.P. 4426/2020) (14/10/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/1402 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ µΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4425/2020) (13/10/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2020/1316 ΚΑΙ 2020/1330 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2014/709/ΕΕ ΚΑΙ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4266/2020) (05/10/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2020/1217 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/2072 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗ CHAMAECYPARIS SPACH, JUNIPERUS L. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ PINUS L., ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2002/887/ΕΚ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3975/2020) (18/09/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/1283 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3956/2020) (18/09/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/1270 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 11ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3955/2020) (18/09/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2020/1256 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2018/659 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΖΩΝΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ, ΩΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΩΝ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3783/2020) (14/09/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/1257 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ [ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ C(2020) 6199] ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3782/2020) (14/09/2020)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020/1233 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 27ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2014/709/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ [ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ C(2020) 5948] ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3760/2020) (14/09/2020)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/171/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2009/177/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ. (Α.Π. ΕΒΕΠ: 3645/2020) (02/09/2020)

1  2  3  4  5  6 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες