Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟ-ΦΟΡΤΩΣΗΣ ADVANCE CARGO INFORMATION (ACI) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/10/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4074/2021) (30/09/2021)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ Η/ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3798/2021) (13/09/2021)
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ XYLELLA FASTIDIOSA ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ(Α.Π.3787/2021) (07/09/2021)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2021, ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ/ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.(Α.Π.ΕΒΕΠ:3634/2021) (03/09/2021)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1401 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/761 και (ΕΕ) 2020/1988, όσον αφορά στις ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων. (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3699/2021) (03/09/2021)
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1395 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Α.Π.ΕΒΕΠ:3676/2021) (03/09/2021)
Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής εγγράφων, από την Α.Α.Δ.Ε., Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ, Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών. (Α.Π. ΕΒΕΠ:3606/2021) (03/09/2021)
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3204/2021) (14/07/2021)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TARIC - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3130/2021) (12/07/2021)
ΈΝΑΡΞΗ ΑΠΟ 1/7/2021 ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ - ΔΕΤΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3029/2021) (05/07/2021)
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ XYLELLA FASTIDIOSA ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΣΚΑΝΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (30/06/2021)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΟ TARIC (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2870/2021) (23/06/2021)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ/ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2041/2021) (19/05/2021)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1844/2021) (19/05/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ TBT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2006/2021) (19/05/2021)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››