(ΑΝ) ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ   /   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΕΡΙΑ (GAS FREE)
27/02/2013
ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πριν την είσοδο των εργαζομένων για την εκτέλεση εργασιών στις δεξαμενές και σε κλειστούς χώρους με επικίνδυνο περιβάλλον δηλ. χώροι φορτίων ή χώροι, που περιέχουν ή περιείχαν καύσιμα, εύφλεκτα υγρά ή αέρια χύμα ή στερεά η υγρά ή αέρια δηλητηριώδη, διαβρωτικά, ερεθιστικά, καυστικά ή άλλα επικίνδυνα χημικά προϊόντα ή χώροι που έχουν αδρανοποιηθεί κλπ, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREE).

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από Χημικό ή Χημικό Μηχανικό (Χημικό Ναυτιλίας), που έχει την προβλεπόμενη άδεια και υποβάλλεται αρμοδίως όπου απαιτείται, μεταξύ των δικαιολογητικών για την έκδοση της σχετικής αδείας από την οικεία Λιμενική Αρχή.

Σχετικές είναι οι διατάξεις:

·         Άρθρων 3 μέχρι και 7 του Π.Δ.190/84-ΦΕΚ 64Α

·         Άρθρου 13 και 21 σε συνδυασμό με διατάξεις άρθρων 12,14,17,18,19,20,22,23 και 24 του Π.Δ.70/90-ΦΕΚ 31Α.

·         Οι πργ. 1β και 5β του άρθρου 5 της ΚΥΑ 8312.23Β/11/09 από 27-5-09-ΦΕΚ 1001Β

·         Οι πργ. 1 α(3), 1β(5), 1γ(2) του άρθρου 4, και 1α(2), 1β(2), 1γ(2),2. του άρθρου 5, καθώς και 1 α(2), 1β(2), 1γ(2), 2(ι) του άρθρου 6 της ΚΥΑ 8312.23Β/12/09 από 11-6-09-ΦΕΚ 1132Β.


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες