Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Α) ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Β) ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ Γ) ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΥΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ CENSUS HUB ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1436/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24/04/2023 και ώρα 17:00 μμ. (28/03/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»-ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1435/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 28 Απρ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. (27/03/2023)

περισσότερα »

FOB ΑΚΤΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1419/2023)
Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 19/04/2023. (27/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ & ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1425/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών την 28 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30. (27/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ 76.238,92€, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1404/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 20 Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 (27/03/2023)

περισσότερα »

ΥΠΑ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 1391/2023)
Ημερομηνία Διενέργειας:10/04/2023 (24/03/2023)

περισσότερα »

50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ«ΑΨΟΣ»- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 8,6152 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1355/2023)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των γραπτών προσφορών ορίζεται η 11 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. (22/03/2023)

περισσότερα »

XVI MΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ – ΚΨΜ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΧVΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ 50 Μ/Κ ΤΑΞ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1354/2023)
(22/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ) (Α.Π.ΕΒΕΠ:1353/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. (22/03/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΎΛΗΣ » (Α.Π.ΕΒΕΠ:1294/2023)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την Παρασκευή 31 Μαρτίου του 2023 και ώρα 12:30 (21/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ARTIS ZEE FLOOR ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π.ΕΒΕΠ:1091/2023)
(20/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» (Α.Π. ΕΒΕΠ: 1284/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:30/03/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ (20/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΤΟ 424 ΓΣΝΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 1283/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τετάρτη 05 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59. (20/03/2023)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ( CPV: 50421200-4, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ», (Α.Π.ΕΒΕΠ:1254/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 3-4-2023 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 6-4-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. (20/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΤΟ 424 ΓΣΝΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 27 ΤΟΥ Ν.4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ΤΩΝ ΤΕΠ, ΩΡΛ, ΜΤΝ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1253/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τρίτη 4 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59 (20/03/2023)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ «ΓΑΖΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»(Α.Π.ΕΒΕΠ:1246/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Δευτέρα, 24-4-2023 και ώρα 18:00 μ.μ (17/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Α.Π. ΕΒΕΠ:1244/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών η 3 Απριλίου 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των έντυπων προσφορών και αποσφράγισης τους η 5 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30. (17/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α.Π. ΕΒΕΠ:1243/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 3 Απριλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. (17/03/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (POS) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (INTERNET BANKING) ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». (Α.Π.ΕΒΕΠ:1173/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 21 Απρ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. (14/03/2023)

περισσότερα »

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1124/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/03/2023 (13/03/2023)

περισσότερα »

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ANAKLIA (Α.Π.ΕΒΕΠ:1101/2023)
Καταληκτική ημερομηνία για κατάθεση αιτήματος παροχής διευκρινήσεων ορίζεται η 21 Απριλίου 2023 ενώ η αντίστοιχη ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 19 Μαΐου 2023 στις 18:00 (τοπική ώρα). Ως ημερομηνία ανακοίνωσης των υποψηφίων επενδυτών έχει ορισθεί η 17 Ιουλίου 2023. (10/03/2023)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 45 – 09/03/2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π.1098 /2023)
(10/03/2023)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Υ.Π.Α- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΑ (ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ RADAR (PSR)) ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΑ». (Α.Π. ΕΒΕΠ: 1067/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 31-03-2023 και ώρα 15:00 (09/03/2023)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ , ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ HBA1C ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ/ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (ΛΟΓΟΣ ACR) ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Π. ΕΒΕΠ: 1066/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Μ. ΠΕΜΠΤΗ, 13-04-2023 και ώρα 18:00 μ.μ. (09/03/2023)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΨΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1069/2023)
(09/03/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 989/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 30 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών την 4 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30.. (03/03/2023)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ INTERNET OF THINGS (IOT) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 779/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 28-3-2023 και ώρα 18:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Παρασκευή, 31-3-2023 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα, 3-4-2023 και ώρα 11:00 στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. (02/03/2023)

περισσότερα »

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 736/2023)
Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στις 26 Μαίου 2023 (15:00’, τοπική ώρα Αστάνα). (23/02/2023)

περισσότερα »

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 44 – 07/02/2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 769 /2023)
Αντικείμενα: Επίβλεψη εργασιών κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου. Προμήθεια ειδών Τεχνολογίας Πληροφορικής. Προμήθεια αδρανών πετρωμάτων και πετράλευρου. Προμήθεια νέας τεχνολογίας για την επιλογή και τη συσκευασία απορριμμάτων. Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας έργου εσωτερικής προσαρμογής και εξωτερικής διακόσμησης Αθλητικού Κέντρου. Προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων και οχημάτων για δασικές πυρκαγιές. Επίβλεψη Κατασκευής Οδικού Διαδρόμου. Επισκευή-συντήρηση μετασχηματιστή … (21/02/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 778/2023)
Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr) την 30 Μαρ 23 και από ώρα 09:00 έως 12:00 π.μ. (20/02/2023)

περισσότερα »

ΟΜΑΝ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ SULTAN QABOOS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 242/ 2023)
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 09.04.2023 (12:00 τοπική ώρα). (20/01/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ» (CPV 33168000-5, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) (Α.Π. ΕΒΕΠ:3523/2022)
(31/08/2022)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3105/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 (19/07/2022)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΑΕΡΟΣ ΑΤΜΟΥLEX (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2239/2022)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 14 Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 16 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00πμ (23/05/2022)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020
(28/01/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »