Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Μ1117».ΜΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4623/2023)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 30 Οκτ 23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 31 Οκτ 23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, (21/09/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, AΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4622/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 09 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών την 12 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30/ (21/09/2023)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 101 ΚΑΙ 66 ΤΟΥ Ν.3978/11, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ RANDAR (RASS-S) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4612/2023)
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ (21/09/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4597/2023)
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 06/10/2023, ώρα 13:00 Καταληκτική ημερομηνία έντυπης προσφοράς: ΤΡΙΤΗ ,10/10/2023, ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει την ΤΡΙΤΗ ,10/10/2023, ώρα 11:30 π.μ (21/09/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΠΛΟΥΖΩΝ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΕΩΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4579/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 24η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 26η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. (20/09/2023)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2024 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4561/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:. 17/10/2023 και ώρα 15:00. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 23/10/2023 και ώρα 10:00 (20/09/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ (PHYSIO-CONTROL LIFEPAK-20 ΤΕΜ.13 ΚΑΙ LIFEPAK-1000 ΤΕΜ.1)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4567/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29 Σεπ 23 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2 Οκτ 23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00πμ (20/09/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ARTIS ZEE DFC ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4564/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27 Σεπ 23 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μμ. (20/09/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ««ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ MARTIN ΤΥΠΟΥ MEMB2, ME411 ΚΑΙ ME200» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4566/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29 Σεπ 23 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2 Οκτ 23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00πμ (20/09/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM PHILIPS BV PULSERA» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4563/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25 Σεπ 23 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 26 Σεπ 23 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30πμ (20/09/2023)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ «ΒΙΝΤΣΕΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4562/2023)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00. έως 11:30 π.μ. (20/09/2023)

περισσότερα »

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 02/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ), ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4560/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. (20/09/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΓΡΑΒΑΤΕΣ, ΜΑΥΡΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ) ΜΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4558/2023)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 06 Οκτ 23, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 12 Οκτ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 (20/09/2023)

περισσότερα »

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4557/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών : Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023, και ώρα 15:00 μ.μ. . Ημερομηνία αποσφράγισης: Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. (19/09/2023)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4556/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 29.09.2023 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 04.10.2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 05.10.2023 και ώρα 11:00 π.μ. (19/09/2023)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 101 ΚΑΙ 66 ΤΟΥ Ν.3978/11, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ (ΓΕ) ΑΝΑΣΧΕΤΗΡΩΝ PORTARREST P-IV500 S-8 , (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4553/2023)
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 0 3, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 17η Οκτωβρίου 0 3, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μμ (19/09/2023)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, MY FOB ΑΚΤΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ & ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4550/2023)
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 28/09/2023. (19/09/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΥΟ (2) ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΑΡΚΑΣ OLYMPUS, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4552/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. 19η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. (19/09/2023)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, MY FOB ΑΚΤΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4549/2023)
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 28/09/2023. (19/09/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4527/2023)
Ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των προσφορών: Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου του 2023 και ώρα 13:00 (19/09/2023)

περισσότερα »

ΑΛΓΕΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ENTMV ALGERIA FERRIES ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4448 /2022)
H νέα προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι η 6η Οκτωβρίου 2023. (14/09/2023)

περισσότερα »

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ (Α.Π. ΕΒΕΠ:4332/2023)
(08/09/2023)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (CPV:33694000-1 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Α.Π. ΕΒΕΠ: 4202/2023)
(04/09/2023)

περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 89/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Φ.Υ.Κ.) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (Α.Π.ΕΒΕΠ:4200/2023)
(01/09/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ «ΚΛΙΚ» (Α.Π. ΕΒΕΠ:4080/2023)
(30/08/2023)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»- 2ΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α΄ ΥΛΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ), (Α.Π.ΕΒΕΠ: 4074/2023)
(29/08/2023)

περισσότερα »

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»-ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΦΟΛΙΑΤΟΕΙΔΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 4019/2023)
(28/08/2023)

περισσότερα »

ΜΟΛΔΑΒΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
(18/08/2023)

περισσότερα »

ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ»ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ’ ΣΣ. (Α.Π.ΕΒΕΠ: 3988/2023)
(18/08/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPECTRALIS OCT ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ICG ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Α.Π. ΕΒΕΠ:3955/2023)
(16/08/2023)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Θ’ ΜΜΥΠΝ ΣΤΟ 251ΓΝΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3943/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03/10/23, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 03/10/23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. (14/08/2023)

περισσότερα »

ΚΟΣΟΒΟ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 100 MW ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ RAHOVEC. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3884/2022)
η προθεσμία για την υποβολή προσφορών είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 14:00 CET. (28/07/2023)

περισσότερα »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2023 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΠΤΡΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3527/2023)
διαγωνισμός υπ’ αριθ. 01/2023 «Προμήθεια Ατομικών Διοπτρών Παθητικού Τύπου», που είχε ορισθεί για την 21 Ιουλίου 2023 μετατίθεται και θα πραγματοποιηθεί την 03 Οκτωβρίου 2023. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 03 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (13/07/2023)

περισσότερα »

ΚΟΣΟΒΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3255/2023)
- (05/07/2023)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1788/2023)
- (24/04/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ARTIS ZEE FLOOR ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π.ΕΒΕΠ:1091/2023)
(20/03/2023)

περισσότερα »

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1124/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/03/2023 (13/03/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3105/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 (19/07/2022)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014-2020
(28/01/2019)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »