Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Α.Α.Δ.Ε.  RSS 2.0 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪONTA (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5134/2019) (20/12/2019)
Α.Α.Δ.Ε. - ΈΞΑΡΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4815/2019) (03/12/2019)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «CLASS» ΤΗΣ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3665/2019) (27/09/2019)
Α.Α.Δ.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3655/2019) (27/09/2019)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ E-ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν.4569/2018 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4256/2014 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2397/2019) (12/06/2019)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 44-1 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1788/2019) (08/05/2019)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΜΕ ΑΡ. Α. 1098/13.03.2019 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1763/2019) (30/04/2019)
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ TIR - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1592/2019) (30/04/2019)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΖΩΝΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1629/2019) (19/04/2019)
BREXIT – ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1543/2019) (19/04/2019)
ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1502/2019) (09/04/2019)
ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ Η.Β. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1486/2019) (09/04/2019)
ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1491/2019) (09/04/2019)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Η.Β. ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. (09/04/2019)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:1422/2019) (04/04/2019)

1  2  3