Ενημέρωση   /   Ανακοινώσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
26/09/2012 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έπειτα από ένα χρόνο δημιουργικής συζήτησης με την αγορά αλλά και όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, θέτουμε από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση τους νέους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Με τους «ΔΙΕΠΠΥ», το ελληνικό κράτος εισέρχεται σε μια νέα περίοδο συνύπαρξης με την αγορά, καταργώντας το «αγορανομικού» τύπου μεταπολεμικό μοντέλο και εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο, ενιαίο, σαφές και λειτουργικό πλαίσιο.
Οι ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). αποτέλεσαν προϊόν συστηματικής εργασίας των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Στο νέο μοντέλο επιτυγχάνεται μία λειτουργική και δομική αναμόρφωση:

  • Από τα 363 άρθρα που εκτείνονταν σε 485 σελίδες της μέχρι σήμερα Αγορανομικής Διάταξης, οι ΔΙΕΠΠΥ απαρτίζονται από 152 άρθρα σε ένα εύρος μόλις 89 σελίδων.
  • Υιοθετείται μία εντελώς διαφορετική δομή που διαχωρίζεται σε γενικές και ειδικές διατάξεις, έτσι να είναι ξεκάθαρο πώς διέπεται ο κάθε κλάδος χωρίς την διασπορά άρθρων που εμφάνιζε το μέχρι σήμερα μοντέλο.
  • Γίνονται συνεχείς παραπομπές στην ενωσιακή ή/και ειδικότερη εθνική νομοθεσία ώστε να αποφεύγονται διαφορετικές ρυθμίσεις και αλληλεπικαλύψεις διατάξεων.

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των νέων κανόνων, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Η συμμετοχή όλων στη δημόσια διαβούλευση, η οποία είναι διαθέσιμη στο link http://www.opengov.gr/ypoian/?p=2843  είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το σύνολο των απόψεων που θα συγκεντρωθούν, θα αξιολογηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα που έχει επεξεργαστεί το νομοθετικό πλαίσιο και θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική αποτύπωσή του.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή