Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις-Παρεμβάσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη στην ειδική έκδοση της Εφημεριδας Συντακτών - «Προσκλητήριο στις ΜμΕ για τις ευκαιρίες καινοτομίας»
29/12/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις «αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας» της χώρας, και όχι μόνο. Και είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι χιλιάδες των θέσεων εργασίας, οι επιχειρήσεις που πάλεψαν και επιβιώσαν από την υπερδεκαετή κρίση και παλεύουν ακόμη και σήμερα να επιβιώσουν σε ένα αντίξοο διεθνές οικονομικό περιβάλλον λόγω του ενεργειακού και όχι μόνο. 5 στις 10 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, 3 στις 10 διαθέτουν ταμειακά διαθέσιμα για ένα μήνα, 2 στις 10 δεν έχουν ταμειακά διαθέσιμα και πορεύονται μέρα με την ημέρα. Οι 5 στις 10 έχουν ληξιπρόθεσμα οφειλές προς το δημόσιο, 3 στις 10 έχουν πολλαπλές ληξιπρόθεσμες οφειλές και μόνο 2 στις 10 δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στο 10,6%, για να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις την ενεργειακή κρίση, η ευρωπαϊκή κεντρική βοήθεια είναι απαραίτητη. Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να δράσουν άμεσα και να εφαρμόσουν στοχευμένα μέτρα για τις ΜμΕ που χρειάζονται στήριξη στην ενεργειακή κρίση. Το βασικό τους μήνυμα είναι ότι οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας αποτελούν μείζον μέλημα για να συνεχίσουν οι ΜμΕ τις δραστηριότητές τους και απειλούν σοβαρά την επιβίωσή τους.
Οι ΜμΕ, και στο νέο οικονομικό μοντέλο που διαμορφώνεται, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς είναι αυτές που, κατ´ εξοχήν, δημιουργούν ανάπτυξη και προσφέρουν τις 2 στις 3 θέσεις εργασίας. Αποτελούν το 99% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων της χώρας μας, συμβάλλουν κατά 85% στην ιδιωτική απασχόληση και στο 70% της ετήσιας προστιθέμενης αξίας, ενώ έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ σε σύγκριση με τις 27 χώρες της ΕΕ.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιώς έχει καταδείξει την σημασία της καινοτομίας ως στοιχείου που μπορεί να προσδώσει δυναμική στις ΜμΕ. Μην ξεχνάμε ότι οι «πατέντες», με την καλή έννοια του όρου αποτελούν επί της ουσίας εφαρμογές μιας καινοτόμας σκέψης. Και αν σκεφτούμε τους ορίζοντες που διανοίγοντες για την ανάπτυξη συνεργιών με «κινητήριο άξονα» την καινοτομία τότε θα ατενίζουμε το μέλλον των ΜμΕ με αισιοδοξία.
Σήμερα οφείλουμε να επενδύσουμε στην ναυτιλιακή καινοτομία που είναι τομέας έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης, αλλά και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση του γνωσιακού επιπέδου του έμψυχου δυναμικού που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων σε ξηρά και θάλασσα πάνω στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την προσπάθεια της ναυτιλίας, και όχι μόνο, στο πεδίο της πράσινης μετάβασης. Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα αξιοποιεί τα δυνητικά πλεονεκτήματα του Πειραιά και ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή κατάρτιση.
Αν αναρωτηθούμε ποια είναι η σημασία των πολύ μικρών (micro) και μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο; Οι πολύ μικρές (micro) και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να προσφέρουν το 76% των θέσεων εργασίας στον επιχειρηματικό
/ιδιωτικό τομέα, με το μερίδιο των απασχολουμένων σε «micro» επιχειρήσεις στην Ελλάδα να καταγράφει διπλάσιες επιδόσεις από το αντίστοιχο μερίδιο στην Ευρώπη. Το ειδικό βάρος των ελληνικών Μμε επιχειρήσεων είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η ανάκαμψη, επομένως και η έξοδος από την κρίση, περνούν μέσα από τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την μελέτη που παρουσίασε η Μckinsey, οι απαιτούμενες ενέργειες για τη βιωσιμότητα των εμπορικών επιχειρήσεων εστιάζουν σε πέντε επενδυτικά έργα προτεραιότητας: την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, τον εκσυγχρονισμό καταστημάτων με νέο ρόλο στα κέντρα των πόλεων, τη προώθηση μηδενικού αποτυπώματος για «καθαρή» λειτουργία, τη μείωση των απορριμμάτων, και τη δημιουργία και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αυτά όμως τα έργα όμως απαιτούν να επενδυθούν 600 δις ευρώ έως το 2030 για να μετασχηματιστούν οι επιχειρήσεις ψηφιακά και βιώσιμα, να βρουν στελέχη με ικανές δεξιότητες υποστήριξης και προώθησης αυτής της μεγάλης αλλαγής.
Όσον αφορά στις δεξιότητες, που επισημαίνει και η προαναφερθείσα μελέτη, από την πλευρά της απασχόλησης, παρατηρείται στην χώρα μας έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αλλά λόγω διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού και των υψηλών τιμών, που απογοητεύουν τις ΜμΕ, ενώ είναι πρόθυμες να επενδύσουν στο εργατικό τους δυναμικό, επιλέγουν μια περίοδο αναμονής.
Το θέμα των δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού των ΜμΕ έχει προσλάβει ιδιάζουσα διάσταση καθώς με τα νέα δεδομένα καθίσταται προφανές ότι χωρίς δεξιότητες, χωρίς εξειδίκευση και επιμόρφωση επέρχεται στατικότητα που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας με ότι αυτό συνεπάγεται.
Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην ΕΕ, όπως έχω επισημάνει, είναι η διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ, όσον αφορά στο κόστος ζωής, οι ευρωπαίοι μικρομεσαίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνουν υπεύθυνες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς, ώστε να αποφύγουν ένα πιθανό «σπιράλ μισθών-τιμών» που θα οδηγήσει σε πρόσθετο πληθωρισμό.
 
 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή