Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις-Παρεμβάσεις   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

.Άρθρο του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στην REAL NEWS (10/07/22) - Ο «οδηγός επιβίωσης» των μικρών επιχειρήσεων
15/07/2022 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η δυνατότητα για το ελληνικό «micro» επιχειρείν ώστε σύντομα να γίνει ευρωπαϊκό μικρομεσαίο επιχειρείν είναι εφικτή σε πολλά οικοσυστήματα της οικονομίας μας και σε πολλές βιώσιμες δραστηριότητες του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Όμως για αρχή απαιτείται η εφαρμογή ενός οδηγού επιβίωσης με πέντε σημαντικές δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης που άλλωστε επιθυμεί διακαώς την ενίσχυση και μεγέθυνση των πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 
Οι ΜμΕ είναι οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν τη δίδυμη μετάβαση στην Ευρώπη και διασφαλίζουν μια ανθεκτική οικονομία. Για να μπορέσουν όμως να παίξουν πλήρως τον ρόλο τους, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ θα πρέπει να αναλάβουν διάφορες πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσουν μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και νέου ΕΣΠΑ σε στοχευμένες ενέργειες και συγκεκριμένα στην υλοποίηση πέντε δράσεων.
 
Πρώτον, πρέπει να δημιουργήσουμε στην ΕΕ έναν διαφοροποιημένο, πιο ασφαλή και λιγότερο εξαρτημένο ενεργειακό εφοδιασμό. Πρέπει να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να διασφαλίσουμε τη διασύνδεση, να αναπτύξουμε λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και να τονώσουμε την ενεργειακή απόδοση.
 
Δεύτερον, πρέπει να επενδύσουμε και να αναπτύξουμε τις απαραίτητες δεξιότητες. Με αυτές τις δεξιότητες, οι ΜμΕ θα είναι σε θέση να καινοτομούν, να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες.
 
Τρίτον, οι δημόσιοι πόροι θα πρέπει να επενδύονται με σύνεση, ιδιαίτερα στις πολύ απαραίτητες υποδομές και στα μέτρα στήριξης των ΜμΕ.
 
Τέταρτον, οφείλουμε να επιμείνουμε στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη και την εμπορευματοποίηση των τεχνολογιών που απαιτούνται για τη δίδυμη μετάβαση.
 
Πέμπτον, οι ΜμΕ χρειάζονται ένα χρηματοδοτικό περιβάλλον που να τονώνει τις ιδιωτικές επενδύσεις και να προωθεί τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 
Εν κατακλείδι, οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανησυχούν όλο και περισσότερο από την αύξηση του διοικητικού φόρτου, όπως την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και την δέουσα επιμέλεια. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις κατακλύζονται από τις πολλαπλές προκλήσεις. Πριν λοιπόν εγκρίνουν μια νέα νομοθετική πρόταση ή πρόταση πολιτικής, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα πρέπει να σκεφτούν εάν, στη θέση του επιχειρηματία, θα ένιωθαν αφενός ότι υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία πολιτικής για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους και αφετέρου εάν θα μπορούσαν να συμμορφωθούν πλήρως με τους προτεινόμενους κανόνες. 
 
Οι ΜμΕ απαιτούν ένα απλό και προβλέψιμο ρυθμιστικό περιβάλλον και ζητάνε από τις κυβερνήσεις και τους θεσμούς να σκεφτούν πρώτα σε μικρή κλίμακα και μετά να πράξουν ανάλογα. Όσο γρηγορότερα η ΕΕ δημιουργήσει ένα περιβάλλον φιλικό προς τις ΜμΕ, τόσο περισσότερο οι ΜμΕ θα προσφέρουν στις εθνικές οικονομίες. Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη να προσελκύσει ΜμΕ από την ΕΕ να τοποθετηθούν σε τομείς της ελληνικής οικονομίας, ώστε το εγχώριο «micro» επιχειρείν να γίνει μικρομεσαίο επιχειρείν.
 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή