Ενημέρωση   /   'Αρθρα-Δηλώσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στην POLITICAL (24/09/2021) - ''Ανάκαμψη «τύπου V» διαφαίνεται στην ελληνική οικονομία''
27/09/2021 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Στην ελληνική οικονομία επιβεβαιώνονται όλα τα στοιχεία για ανάκαμψη σχήματος ή τύπου «V», δηλαδή μετά την απότομη πτώση να παρατηρείται μια γρήγορη άνοδος. Οι επενδύσεις, ο κύκλος εργασιών και τα επιχειρηματικά κέρδη το β´τρίμηνο υπερβαίνουν τις επιδόσεις του 2019, οδηγώντας σε ανοδική αναθεώρηση την εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2021 στο 7,5%. Τα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία ανάπτυξης οδήγησαν την κυβέρνηση να αυξήσει την ετήσια πρόβλεψή της για ανάπτυξη στο 5,9% από την προηγούμενη εκτίμησή της για 3,6%. Δύο σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα των ενεργειακών υποδομών επιβεβαίωσαν την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, ενώ η αναβάθμιση των αξιολογήσεων τοποθέτησε την Ελλάδα ένα βήμα πριν από τον επενδυτικό βαθμό. Η αύξηση του ΑΕΠ με 16,2% ετησίως, υπερέβη τις προσδοκίες, αφού σε απόλυτους όρους επιστρέφει στα επίπεδα του β’ τριμήνου του 2019, τόσο σε σταθερές όσο και σε ονομαστικές τιμές. Βεβαίως αυτή η επίδοση δεν πρέπει να θεωρηθεί αρκετή για τις απώλειες από την πανδημία, ωστόσο, συνιστά ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικότητας και την αποτελεσματικότητα των μέτρων ύψους 42 δις ευρώ, που προηγήθηκαν για τη στήριξη της οικονομίας και κοινωνίας.

 

Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 13,2% ετησίως, συνεισφέροντας 9 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ και προσέγγισε τα επίπεδα του αντίστοιχου τριμήνου του 2019, περιλαμβάνοντας, ωστόσο, δαπάνες που είχαν αναβληθεί κατά την πανδημία. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν επιταχυνόμενη άνοδο 12,9% ετησίως και 4,3% σε τριμηνιαία βάση υπερβαίνοντας με 800 εκατ. ευρώ την αξία των επενδύσεων του β’ τριμήνου του 2019 και ταυτόχρονα μειώνοντας την απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η επιχειρηματική κερδοφορία, όπως προσεγγίζεται από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα, το α’ και β’ τρίμηνο του 2021 υπερέβη τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019, κατά 3,4% με 700 εκατ. ευρώ και 1,8 δις ευρώ με 8,4% αντίστοιχα. Εν μέσω ταχείας ανόδου του κύκλου εργασιών και ζήτησης, οι εξαγωγές αγαθών επιταχύνθηκαν περαιτέρω στο 17% ετησίως το β´τρίμηνο, κυρίως από τα αγαθά εκτός ενέργειας, και ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό επίπεδο σε απόλυτες τιμές, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29% ετησίως, λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού από πολύ χαμηλή βάση με αύξηση τουριστικών αφίξεων κατά 320% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, εισαγωγών-εξαγωγών, είχε αρνητική συνεισφορά της τάξης των 1,2 ποσοστιαίων μονάδων στη μεταβολή του ΑΕΠ του β’ τριμήνου, λόγω της σημαντικής αύξησης των εισαγωγών, κυρίως για παραγωγικές εισροές, μη-βασικά καταναλωτικά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, που αντανακλά τη προσπάθεια αύξησης των αποθεμάτων.

 

Όλες οι ανωτέρω εξελίξεις οδηγούν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέας σημαντικής ανοδικής αναθεώρησης για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ το 2021 κατά επιπλέον 2 ποσοστιαίες μονάδες στο 7,5%, από τη παρούσα εκτίμηση του 5,9%. Το ΑΕΠ εκτιμάται από τη τελευταία έρευνα της Εθνικής Τράπεζας πως θα ενισχυθεί κατά 12% ετησίως το γ’ τρίμηνο και κατά 5,5% το δ’ τρίμηνο. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως περιμένει ότι οι πρόδρομοι δείκτες της οικονομίας για το γ’ τρίμηνο θα είναι εξίσου ικανοποιητικοί. Η τελική όμως αξιολόγηση των στοιχείων θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια, που θα δημιουργηθούν εάν επιτευχθούν μεγαλύτεροι ρυθμοί επενδύσεων και βιώσιμη ανάπτυξη με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ώστε να μειωθούν το 2022 οι έμμεσοι και άμεσοι φόροι εισοδήματος και ιδιοκτησίας, αλλά και να μονιμοποιηθούν όλα τα προσωρινά μέτρα ελάφρυνσης. Μόνο τότε, μετά την ευημερία των αριθμών, θα μπορεί να έρθει και η ευημερία των πολιτών.

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή