Υπηρεσίες   /   Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Υπηρεσία Μιας Στάσης- Νέα Κ.Υ.Α. 63577/2018
13/07/2018 - ΠΗΓΗ: Ε.Β.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

    

yms2_F28056.png 

 

 

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Η πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση 63577/2018
(ΦΕΚ Β' 2380/21-06-2018), καθορίζει τις διαδικασίες, προϋποθέσεις, τεχνικές λεπτομέρειες και λοιπά θέματα σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών, ενώ εισάγει τον καινοτόμο θεσμό της e-YMΣ, με την οποία είναι εφικτή η σύσταση επιχείρησης εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση πρότυπων καταστατικών

 

Ειδικότερα, ορίζει ότι :

  • Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν.4441/2016 και στην υπ' αρ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β'928), τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) στην Υπηρεσία Μίας Στάσης των Επιμελητηρίων.
     
  • Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από τον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ, ενώ η σύσταση των Προσωπικών Εταιρειών και των IKE μπορεί να γίνει είτε στην Υ.ΓΕ.ΜΗ. του Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ.

 

Η λειτουργία της Σύστασης Εταιρειών, βάσει της νέας ΚΥΑ (63577/2018), αρχίζει από 22/07/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία μιας Στάσης,επικοινωνήστε με το Τμήμα Μητρώου:Τηλ: 210 41.78.638, 210 41.77.241-5 (εσωτ.240), E-mail: yms@pcci.gr

 

 

 

 Έγγραφα και Δικαιολογητικά για Σύσταση Εταιρειών στην Υπηρεσία Μίας Στάσης

 Παράρτημα Ι - Εξουσιοδότηση Ιδρυτών

Πρότυπα καταστατικά

 

 


Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Αγορά

Προϊόντων

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Αναζήτησης Εργαζομένων

Επιχειρηματικός Οδηγός

Ομογενειακή

Επιχειρηματικότητα

Τουριστική Αγορά

Στατιστική Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Εξαγωγικές

Επιχειρήσεις Μελών

Ναυτιλιακές

Υπηρεσίες