Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Αγορανομικές Διατάξεις  RSS 2.0 

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ–ΠΙΘΑΝΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΗΑΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1375/2024) (01/04/2024)
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 19.3.2024, ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 329/2024) (25/01/2024)
ΑΝΩΤΑΤΑ ΌΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Α.Ο.Υ.) ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ (Δ.Ο.) PHOSMET ΣΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4670/2023) (25/09/2023)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΣΣΕΔ) ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 4736/2020 (Α’ 200) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 208/2023) (04/05/2023)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Δ9- ΤΕΤΡΑΫΔΡΟΚΑΝΝΑΒΙΟΛΗΣ (Δ9- THC) ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5486/2022) (22/12/2022)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4910/2022) (15/11/2022)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ (ΛΑΜΠΕΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ, Κ.ΛΠ.) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3674/2022) (19/09/2022)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ COVID-19 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1757/2022) (19/04/2022)
ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ABIES MILL., LARIX MILL., PICEA A. DIETR,, PINUS L., PSEUDOTSUGGA CARR, ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4692/2021) (05/11/2021)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 70) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3451/2021) (09/08/2021)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ, ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΩΝ Π.Δ. 308/2000 ΚΑΙ 242/2005 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4692/2018) (19/12/2018)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΔΟΛΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3437/2018) (21/09/2018)
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΚΥΛΟΥ, ΓΑΤΑΣ, ΝΥΦΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3432/2018) (21/09/2018)
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), (Α.Π. 4904/2012) (19/10/2012)
ΥΠ.ΑΝ.Α.Ν. - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ. 1/2012. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 82 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7/2009 (ΦΕΚ 1388/Β/09), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Α.Δ. 5/2010 (ΦΕΚ 975/Β/10) (Α.Π. 3160/2012) (07/05/2012)

1  2