Οικονομική Επικαιρότητα    / Αφρική  RSS 2.0 

Τα άρθρα ταξινομούνται κατ' αύξουσα σειρά του ονόματος της χώρας προέλευσης της είδησης.


ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ADVANCE CARGO INFORMATION (ACI) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 28138/2021) (29/11/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 98 ΕΡΩΤΗΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟ-ΦΟΡΤΩΣΗΣ ADVANCE CARGO INFORMATION (ACI) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/10/2021 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4074/2021) (30/09/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ TBT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2006/2021) (19/05/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ TBT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1076/2021) (05/03/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ – 1) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 2) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 662/2021) (17/02/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SPS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 520/2021) (04/02/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΊΔΡΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. (17/02/2009)
ΛΙΒΥΗ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5932/2020) (11/01/2021)
ΜΑΡΟΚΟ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΟΚΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 227/2024) (19/01/2024)
ΝΑΡΟΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2024 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 67/2024) (09/01/2024)
ΜΑΡΟΚΟ - ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 52/2024) (08/01/2024)
ΜΑΡΟΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ, ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5265/2023) (01/11/2023)