Επιμελητήριο    / Σημαντικές Ανακοινώσεις  RSS 2.0 

InnoAgora: Η ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης για καινοτόμες Ελληνικές επιχειρήσεις και επενδυτές (23/02/2023)
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το Ε.Β.Ε.Π. (11/05/2022)
Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (11/03/2022)
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (26/05/2022)
Πειραιάς, σύγχρονος κόμβος συγκοινωνιών και logistics (11/06/2021)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (21/01/2021)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Π. (03/10/2018)
Maritime Hellas (21/09/2018)
Καινοτόμες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τα μέλη του Ε.Β.Ε.Π. (25/02/2016)