Επιμελητήριο    / Σημαντικές Ανακοινώσεις  RSS 2.0 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (03/07/2024)
Τo Ε.Β.Ε.Π. στην 88η Δ.Ε.Θ. προβάλλει τον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Εξαγωγών (09/07/2024)