Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Α.Α.Δ.Ε.  RSS 2.0 

Α.Α.Δ.Ε. - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 480/2024) (06/02/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 21- 23 ΤΟΥ Ν. 5073/2023 (ΦΕΚ 204/ Α΄/11-12-2023)- ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΒΙΑΙΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 427/2024) (01/02/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 402/2024) (31/01/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.ΕΠ. 200/2024) (18/01/2024)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΚΦΔ, Ν.4987/2022, A’ 206) ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Α.1162/2023 (Β’ 6129) ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΗΣ ΠΟΛ 1274/2013 (Β’ 3398) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Α. 1163/2023 (Β’ 6137) ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6376/2023) (28/12/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν.4172/2013, ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6364/2023) (28/12/2023)
.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ 1177/19-9-2018 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ «ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»(B’ 4420)-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6349/2023) (27/12/2023)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 1.11.2023 ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΤ΄ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β΄236), ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν.5057/2023 (Α΄164) Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5725/2023) (27/11/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 12 Ν. 4174/2013 (Α΄170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ» (Β΄3398),(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5277/2023) (02/11/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ.1, 2, 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ Ν.4172/2013 (Α΄167), (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5198/2023) (27/10/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» (Β΄ 1867) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5108/2023) (20/10/2023)
Α.α.δ.ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ2016/22-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53Α ΤΟΥ Ν. 2960/ 2001, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (Α.Π. Ε.ΒΕ.Π. 4668/2023) (25/09/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3822/2023) (01/08/2023)
Α.Α.Δ.Ε - ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΦΗΜΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ή ΦΤΜ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Η ΑΔΗΜΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3777/2023) (31/07/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Ε ΣΤΟ ICISNET - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TARIC - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3748/2023), (28/07/2023)

1  2  3  4  5