Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.    / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.    / Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ.  RSS 2.0 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ (2019-2023) ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ (20/03/2024)
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ (12/10/2023)
Διαδικασία ελέγχου εμπορικών σημάτων σε σχέση με την κατοχύρωση επωνυμίας ή / και διακριτικού τίτλου (15/03/2023)
Τροποποιήσεις σε εταιρικούς νόμους, στο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. και στον επιμελητηριακό νόμο με το νόμο 5019/2023. (28/02/2023)
Ηλεκτρονική έναρξη ατομικών επιχειρήσεων από 13 Ιανουαρίου 2023 (13/01/2023)
Οδηγίες σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής σε Μητρώα (Γ.Ε.ΜΗ., Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) (05/10/2022)
Νέες διαδικασίες για προδέσμευση και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (13/07/2022)
Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με ζητήματα Γ.Ε.ΜΗ., σε σχέση με το νέο νόμο 4919/2022 (01/07/2022)
Αλλαγές στο ΓΕΜΗ από 1η Ιουλίου 2022 (01/07/2022)
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης (28/06/2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. (14/11/2019)