Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

Κοινοποίηση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/567 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/761 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 820/2024) (27/02/2024)
1) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2744 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/2235. 2) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/399 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/2235 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/403 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 716/2024) (21/02/2024)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024, ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 569/2024) (13/02/2024)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/360 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/478 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 382/2024) (30/01/2024)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2880 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/2283 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 43/2024) (05/01/2024)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, (ΕΕ) 2023/2894 (20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I ΚΑΙ II ΤΟΥ ΕΚ (ΕΕ) 2023/594 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 38/2024) (04/01/2024)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚ 2023/2809 (21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) ΚΑΙ 2023/2886 (18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ V ΚΑΙ XIV ΤΟΥ ΕΚ 2021/404, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΩΤΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 37/2024) (04/01/2024)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2908 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 32/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΑΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ PANDALUS BOREALIS ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΑ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΑ (ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ) ΑΠΟ ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ 09.0013, 09.0047, 09.0088 ΚΑΙ 09.0096 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 12/2024) (03/01/2024)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2777 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 3ης ΟΚΤ. 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/2170 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2023/2840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14ης ΔΕΚ. 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/159 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6346/2023) (27/12/2023)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2720 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2026 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6284/2023) (21/12/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/2742 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ 2024, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 510/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6282/2023) (21/12/2023)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/956 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ (L 130) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5825/2023) (30/11/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/1301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/159 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3342/ 2023) (05/07/2023)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/1913 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/2283 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (A.P.E.B.E.P. 3178/2023) (29/06/2023)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023/1142 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) 2020/761 ΚΑΙ (ΕΕ) 2020/1988 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3062/2023) (21/06/2023)

1  2  3