Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Ευρωπαϊκές Οδηγίες  RSS 2.0 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024//1825 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1ης/07/2024 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2024/1392 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2024/1827 … (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2803/2024) (11/07/2024)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ TRACES NT ΚΑΙ ADIS (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2569/2024) (21/06/2024)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2024/1319 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2024 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Η ΤΑ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2233/2024) (05/06/2024)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2024/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 23ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) 2020/761 ΚΑΙ (ΕΕ) 2020/1988 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ»(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1997/2024) (17/05/2024)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, Α΄248), ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1399/2024) (02/04/2024)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2024/904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 32/2000 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΓΙΟΥΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1319/2024) (28/03/2024)
ΈΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1059/2024) (11/03/2024)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2024/823 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Η ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1056/2024) (11/03/2024)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2024/567 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/761 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1024/2024) (08/03/2024)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2024/567 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/761 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 820/2024) (27/02/2024)
1) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2744 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/2235. 2) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/399 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2020/2235 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/403 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 716/2024) (21/02/2024)
ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024, ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 569/2024) (13/02/2024)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/360 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/478 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 382/2024) (30/01/2024)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2880 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2021/2283 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 43/2024) (05/01/2024)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΕ, (ΕΕ) 2023/2894 (20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I ΚΑΙ II ΤΟΥ ΕΚ (ΕΕ) 2023/594 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 38/2024) (04/01/2024)

1  2  3