Επιχειρηματικές Συνεργασίες    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί    / Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί σε Ελλάδα  RSS 2.0 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΧ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗ-ΜΑΤΑ ΜΧ)». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2462/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 25 Ιουλ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 26 Ιουλ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΕΡΤΙΝΑΣ Φ.090». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2460/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 25 Ιουλ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΧ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΜΧ)». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2459/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 25 Ιουλ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 6ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ RD2 (ROTINOR DIVEJET)» (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2458/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 23 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙ-ΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».. (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2457/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 23 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗ – ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2432/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τρίτη 2 Ιουλίου 2024και ώρα 23:59. η. Αποσφράγιση των προσφορών η Παρασκευή 05 Ιουλίου 2024 και ώρα 08:30. (13/06/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑ-ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ/ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2428/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59. η. Αποσφράγιση των προσφορών η Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024 και ώρα 08:30. (13/06/2024)

περισσότερα »

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2398/2024)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 27η Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 28η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. (11/06/2024)

περισσότερα »

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ) ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2399/2024)
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία την 09 Ιουλίου 2024 έως 10:00 π.μ. (11/06/2024)

περισσότερα »

201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ INSULATING OIL, (O/N 243057). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2373/2024)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 01 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 01 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ (10/06/2024)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΕΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2366/2024)
Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών: Έως 25 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 και ώρα 15:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, Έως 30 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:00 (07/06/2024)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΛΕΥΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2366/2024)
Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών: Έως 26 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 και ώρα 15:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, Έως 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 01 Αυγούστου 2024 και ώρα 09:00 (07/06/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ/ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΛΟΙΠΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΑΛΥΤΩΝ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης ηλεκτρονικών προσφορών: 08 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης έντυπων φακέλων: 11 Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30. Αποσφράγιση των προσφορών: 11 Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30. (07/06/2024)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ» (Α.Π. ΕΒ.Ε.Π. 2364/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 11/07/2024 και ώρα:14:00. (07/06/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ NΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΘ, ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 2362/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 20 Ιουν 24 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 21 Ιουν 24 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πμ (07/06/2024)

περισσότερα »

XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2345/2024)
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολών : 2024-07-05 (07/06/2024)

περισσότερα »

XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2346/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή 05 Ιουλίου και ώρα 23:59. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τρίτη 09 Ιουλίου 2024, ώρα 09:00. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη 09 Ιουλίου 2024 ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ: 09:00 (06/06/2024)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 04/24) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2338/2024)
Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού: 16 Ιουλ 24 (από 09:00 έως 12:00 π.μ) (06/06/2024)

περισσότερα »

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2328/2024)
Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής προσφορών: 24 23:59 Ιουν 24, ημέρα Δευτέρα. (06/06/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΈΓΧΥΣΗΣ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2324/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59.. Αποσφράγιση των προσφορών η Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:30. (05/06/2024)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2318/2024)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 25/06/2024 και ώρα 03:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 28/06/2024 και ώρα 11:00 π.μ. (05/06/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2316/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών η Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:30. (05/06/2024)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ VPBX (CPV: 64215000-6, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΙΡ))» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2305/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 19-6-2024 και ώρα 18:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τρίτη, 25-6-2024 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τετάρτη, 26-6-2024 και ώρα 11:00 π.μ.. (04/06/2024)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΟΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Α.Π. ΕΒ.Ε.Π. 2298/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 21/06/2024 και ώρα:14:00. (04/06/2024)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΥ), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2283/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 10-07-2024και ώρα 18:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Δευτέρα, 15-07-2024 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη, 16-07-2024και ώρα 11:00 π.μ. (03/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ - ΠΛΥΣΗΣ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΜΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ). (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2279/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 01 Ιουλ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 05 Ιουλ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (03/06/2024)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2278/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη, 9-7-2024 και ώρα 18:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Παρασκευή, 12-7-2024 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα, 15-7-2024 και ώρα 11:00 π.μ. (03/06/2024)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΟΘ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2267/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Παρασκευή, 21.06.2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη, 25.06.2024 και ώρα 11:00π.μ. (31/05/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2232/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59.. Αποσφράγιση των προσφορών η Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:30. (30/05/2024)

περισσότερα »

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» - ΔΙΕΝΕΡΓΙΑ ΥΠ ‘ ΑΡΙΘΜΟ 21/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ,ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ,ΓΕΩΜΗΛΑ),ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (ΣΠΚ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΑΤΑΛΕΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 2217/2024)
Ημερομηνία διεξαγωγής την 28 Ιουν 24 (29/05/2024)

περισσότερα »

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» - ΔΙΕΝΕΡΓΙΑ ΥΠ ‘ ΑΡΙΘΜΟ 19/2024 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΟΣΠΡΙΑ,ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ,ΑΛΕΥΡΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Κ.Α.) , ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΠ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΑΤΑΛΕΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ,ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΑΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 2217/2024)
Ημερομηνία διεξαγωγής την 27 Ιουν 24 (29/05/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 53/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ Α-Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 2213/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 17 Ιουν 24 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 19 Ιουν 24 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ (29/05/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - 2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 4ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ), ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΣ, ΓΕΝ ΚΑΙ ΓΕΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2190/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 25 Ιουν 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 01 Ιουλ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00. (28/05/2024)

περισσότερα »

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ) ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,, ΗΤΟΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΡΙΘΕΙ ΩΣ Π.Ο. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2159/2024)
Ημερομηνία διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού: 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00’, ημέρα Πέμπτη (27/05/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α΄ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 691 ΒΕΒ.. (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2128/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Ιουν 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 28 Ιουν 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.. (23/05/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΕΡΜΟΥΑΡ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 700 ΣΕ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025 - 202. (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2129/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Ιουν 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 28 Ιουν 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30.. (23/05/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΕΛΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΣΣΟ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025 - 2027. (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2128/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Ιουν 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 28 Ιουν 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.. (23/05/2024)

περισσότερα »

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΒΥΘΙΣΗΣ – ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 LT – ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2108/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/06/2024 και ώρα:14:00. (23/05/2024)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2102/2024)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 24η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 18η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 20η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. (22/05/2024)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ VRV (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2088/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 21-06-2024 και ώρα 18:00 μ.μ.. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 26-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 27-06-2024 και ώρα 11:00 π.μ.. (22/05/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΥΠ ΑΡΙΘ: 25/24 ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1993/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27 Ιουν 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 28 Ιουν 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (15/05/2024)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 675/2024)
Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών: Έως 11 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, Έως 16 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ 24 (19/02/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5697/2023)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των γραπτών ενσφράγιστων προσφορών, ορίζεται η 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (24/11/2023)

περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 89/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Φ.Υ.Κ.) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (Α.Π.ΕΒΕΠ:4200/2023)
(01/09/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPECTRALIS OCT ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ICG ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Α.Π. ΕΒΕΠ:3955/2023)
(16/08/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ARTIS ZEE FLOOR ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π.ΕΒΕΠ:1091/2023)
(20/03/2023)

περισσότερα »

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1124/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/03/2023 (13/03/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3105/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 (19/07/2022)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 488597 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"
(10/10/2014)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 2.500 ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" (Αρ. Προκήρυξης 6640 / 2014, Αρ. πρωτ. 6640 / 30-09-2014)
(01/10/2014)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013)
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4291/2013 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Σελίδα 37 «Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στη σχεδίαση, ανάπτυξη, και εγκατάσταση συστημάτων ανάπτυξης portal επικοινωνίας και ηλεκτρονικών συναλλαγών που να περιλαμβάνει εφαρμογές ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, παραγγελιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, σε δύο τουλάχιστον έργα αντιστοίχου μεγέθους με (02/09/2013)

περισσότερα »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4291/2013, ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4291/22-07-2013). ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17-09-2013, ΏΡΑ 13:00, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο «Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς». Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 854.756,52€ (περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). (23/07/2013)

περισσότερα »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2738/2013, ΑΡ. ΠΡΩΤ.2738/21-5-2013)
Το Ε.Β.Ε. Πειραιώς ανακοινώνει τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τάσεων και Προοπτικών Απασχόλησης στην Περιοχή του Πειραιά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο : «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για άνεργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (22/05/2013)

περισσότερα »

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(27/09/2012)

περισσότερα »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»(Αρ. Προκήρυξης 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
- (18/09/2012)

περισσότερα »

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4037/2012
(06/09/2012)

περισσότερα »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 4037/2012, Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4037/18-07-2012)
(20/07/2012)

περισσότερα »