Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ./Υ.Μ.Σ.    / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  RSS 2.0 

Δικαιολογητικά για αλλαγή νομίμου εκπροσώπου υποκαταστήματος αλλοδαπής
Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται ως συνημμένα με e-mail στο registry@pcci.gr, υπογεγραμμένα σε μορφή PDF με μέγεθος έως 5 MB. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος νομιμότητας της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π., σας αποστέλλονται μέσω e-mail παράβολα για την πληρωμή των σχετικών τελών. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, εκδίδεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. η σχετική Ανακοίνωση.   ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:βάσει..... (26/03/2024)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ (2019-2023) ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ
Η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π. καλεί τις επιχειρήσεις που ΟΦΕΙΛΟΥΝ «ΤΕΛΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ» για τα έτη 2019, 2020, 2021, 2022 και 2023, να τα εξοφλήσουν άμεσα και χωρίς προσαυξήσεις, μέχρι 05/04/2024, καθώς σύμφωνα με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) και όπως ορίζει η ΚΥΑ 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ Β’ 3623/31-12-2014), πρόκειται στις αρχές Απριλίου, να ξεκινήσει η βεβαίωση των ανωτέρω οφειλόμενων τελών στην ΑΑΔΕ. Κάνοντας είσοδο με τους κωδ..... (20/03/2024)

περισσότερα »

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, έθεσε σε παραγωγική λειτουργία σήμερα, 11/10/2023, την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές των Ανωνύμων Εταιρειών, μέσω διαλειτουργικότητας με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).    Ειδικότερα, δεν απαιτείται εφεξής η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων Μητρώου (Έντυπο Δ211) των Ανωνύμων Εταιρειών, για μεταβολές που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τη λήξη της διάρκειας, την επωνυμία, την εκπρο..... (12/10/2023)

περισσότερα »
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Διαδικασία ελέγχου εμπορικών σημάτων σε σχέση με την κατοχύρωση επωνυμίας ή / και διακριτικού τίτλου (15/03/2023)
Τροποποιήσεις σε εταιρικούς νόμους, στο νόμο του Γ.Ε.ΜΗ. και στον επιμελητηριακό νόμο με το νόμο 5019/2023. (28/02/2023)
Ηλεκτρονική έναρξη ατομικών επιχειρήσεων από 13 Ιανουαρίου 2023 (13/01/2023)
Οδηγίες σχετικά με τους υπόχρεους εγγραφής σε Μητρώα (Γ.Ε.ΜΗ., Μ.Μ.Ε.Ο.Δ., ΓΕ.Μ.Μ.Ε.Φ.) (05/10/2022)
Νέες διαδικασίες για προδέσμευση και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου (13/07/2022)
Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με ζητήματα Γ.Ε.ΜΗ., σε σχέση με το νέο νόμο 4919/2022 (01/07/2022)
Αλλαγές στο ΓΕΜΗ από 1η Ιουλίου 2022 (01/07/2022)
Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης (28/06/2022)
Aίτηση για κατάθεση φυσικού φακέλου από Συμβολαιογράφους (28/06/2022)
Δικαιολογητικά για την ίδρυση Υποκαταστήματος Αλλοδαπής (28/06/2022)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.) (26/05/2022)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ EΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΕΜΗ ΣΕ Δ.Ο.Υ. (14/11/2019)