Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Φ.Υ.Κ.) – ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2076/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η Τρίτη 04 Ιουνίου 2024 και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών την Παρασκευή 07 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:30. (21/05/2024)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2007/2024)
Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα 03/06/2024 και ώρα 10:30 – 11:00 π.μ. (16/05/2024)

περισσότερα »

4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 38434540-3, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1996/2024).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Τετάρτη, 15.5.2024. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 31.5.2024 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 5.6.2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 6.6.2024 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής (15/05/2024)

περισσότερα »

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΥΠ ΑΡΙΘ: 20/2024 ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΧΥΜΟΙ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΠ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΠ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΚΨΜ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΟΠΛΙΤΩΝ ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ, Ν. ΣΑΝΤΑΣ, ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΓΙΑΝΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΣΑΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1995/2024).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 02 Ιουν 24, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:59. (15/05/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΥΠ ΑΡΙΘ: 25/24 ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1993/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27 Ιουν 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 28 Ιουν 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (15/05/2024)

περισσότερα »

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. .(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1978/2024)
Η δημοπρασία θα γίνει στις 22/05/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 20/05/2024 έως 21/05/2024 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 22/05/2024 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 22/05/2024 και ώρα 13:00. (14/05/2024)

περισσότερα »

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 2ΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1977/2024)
Η δημοπρασία θα γίνει στις 22/05/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Η επίδειξη των αζήτητων εμπορευμάτων γίνεται από τις 20/05/2024 έως 21/05/2024 και ώρες 10:00 ως 12:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες στις 22/05/2024 από ώρα 09:00 έως 12:30. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 22/05/2024 και ώρα 13:00. (14/05/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1950/2024)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 11 Μαϊ 24, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 03 Ιουν 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 07 Ιουν 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (10/05/2024)

περισσότερα »

4Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ) ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ν.Ε.Π.Θ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Κ.Υ., ΤΟΜΥ, Π.Ι.), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1893/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 05-06-2024 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Δευτέρα, 10-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη, 11-06-2024 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής (08/05/2024)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/24) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1892/2024)
Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού: 11 Ιουν 24 (από 09:00 έως 12:00 π.μ) (08/05/2024)

περισσότερα »

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΒΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1890/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23 23:59 Μαϊ 24 (02/05/2024)

περισσότερα »

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ (ΗΚ60_R60RRC) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α/Δ ΤΗΣ ΠΑ" (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1880/2024)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 5η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 6η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα Ο9:00 πμ. (01/05/2024)

περισσότερα »

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΗΛΙΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (110ΠΜ & ΔΑΚ). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1879/2024)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 30 Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 31 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. (01/05/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΦΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΤΟΥ 424 ΓΣΝΕ.] (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1878/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 20 Μαΐου 2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών η 23 Μαΐου 2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 (01/05/2024)

περισσότερα »

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΥΠ 03/24) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1877/2024)
Η αποσφράγιση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί, δημόσια, την 24 Μαϊου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ, (01/05/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ -, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1847/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 3 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Αποσφράγιση των προσφορών την 6 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30. (30/04/2024)

περισσότερα »

XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΠΧ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΑΥ) ΤΗΣ XΙI Μ/Κ ΜΠ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΤΔ 41 ΣΠ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1834/2024)
Προθεσμία παραλαβής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 27 Μαΐου 20242024 ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ: 23:59:59. Προθεσμία παραλαβής έντυπων προσφορών: Έως Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, ώρα 09:00. Χρόνος αποσφράγισης προσφορών: Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ: 09:00 (30/04/2024)

περισσότερα »

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΧΡΟΝΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1825/2024)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου στις 23-05 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 έως 11:00 μ.μ. (30/04/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MASTERBATCH, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΟΥ 700 ΣΕ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025 - 2027. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1794/2024)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 26 Απρ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27 Μαϊ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 31 Μαϊ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30. (26/04/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΚΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ - ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΜΥ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1792/2024)
Έναρξη υποβολής προσφορών η 26 Απρ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27 Μαϊ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 31 Μαϊ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. (26/04/2024)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (LAPTOPS) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΥΟ ΤΥΠΩΝ: 1) ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ 2) ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ. .(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1787/2024)
(26/04/2024)

περισσότερα »

130 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ , ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 130 ΣΜ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1784/2024)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 2α Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 17η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. (26/04/2024)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΟ (VACUUM) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1783/2024)
Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 29η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 30η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. (26/04/2024)

περισσότερα »

XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ Ι (ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ) ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΠΧ ΛΕΣΧΕΣ, ΚΑΑΥ) ΤΗΣ XΙI Μ/Κ ΜΠ... (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1747/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/5/2024 11:59:59 (26/04/2024)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΘΟΝΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (ΗΕΓ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1770/2024)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 24η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ. (25/04/2024)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΤΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΩΝ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΚΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1769/2024)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 21η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών 23η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. (25/04/2024)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1768/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 31.5.2024 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 5.6.2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 6.6.2024 και ώρα 11:00π.μ. (25/04/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ Αριθ.10/24 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 700 ΣΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1761/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31/05/24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 03/06/24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (25/04/2024)

περισσότερα »

XVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΛΑΣΗΣ Ι (ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ) ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ (ΠΧ ΛΕΣΧΕΣ, ΚΑΑΥ) ΤΗΣ XΙI Μ/Κ ΜΠ.. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1746/2024)
Προθεσμία παραλαβής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ: 23:59:59. Προθεσμία παραλαβής έντυπων προσφορών: Έως Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, ώρα 09:00. Χρόνος αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ: 09:00 (25/04/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ: 23/24 ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1743/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 30 Μαϊ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 31 Μαϊ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (24/04/2024)

περισσότερα »

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΒΕΠ:1740/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία:24/05/2024 (24/04/2024)

περισσότερα »

ΥΠΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ, ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Π.ΕΒΕΠ: 1721/2024)
(23/04/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (ΦΑΕ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ TAO/AOAP ΚΑΙ SOAP». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 1669/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 27 Μαϊ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 28 Μαϊ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, (19/04/2024)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 675/2024)
Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών: Έως 11 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, Έως 16 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ 24 (19/02/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5697/2023)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των γραπτών ενσφράγιστων προσφορών, ορίζεται η 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (24/11/2023)

περισσότερα »

ΚΟΣΟΒΟ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 100 MW, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ RAHOVEC (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 51472023)
Προθεσμίας συμμετοχής στο διαγωνισμό: 31 Ιανουαρίου 2023 (24/10/2023)

περισσότερα »

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ (Α.Π. ΕΒΕΠ:4332/2023)
(08/09/2023)

περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 89/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Φ.Υ.Κ.) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (Α.Π.ΕΒΕΠ:4200/2023)
(01/09/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPECTRALIS OCT ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ICG ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Α.Π. ΕΒΕΠ:3955/2023)
(16/08/2023)

περισσότερα »

ΚΟΣΟΒΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3255/2023)
- (05/07/2023)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1788/2023)
- (24/04/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ARTIS ZEE FLOOR ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π.ΕΒΕΠ:1091/2023)
(20/03/2023)

περισσότερα »

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1124/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/03/2023 (13/03/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3105/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 (19/07/2022)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »