Επιχειρηματικές Συνεργασίες  RSS 2.0 

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 354453). (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2853/2024)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 05η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πμ. (15/07/2024)

περισσότερα »

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤ-Β’ (ΠΑΛΑΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ) ΣΤΟ 251ΓΝΑ» ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2852/2023)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03/09/24, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 03/09/24, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.. (15/07/2024)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 05/24) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2851/2024)
Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:: 05 Αυγ 24 (14:00 πμμ) (15/07/2024)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», (Α.Π. ΕΒ.Ε.Π. 2828/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/08/2024 και ώρα:14:00. (12/07/2024)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2812/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή, 26.07.2024 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Τετάρτη, 31.07.2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 01.08.2024 και ώρα 11:00π.μ. (11/07/2024)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ– ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΧΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΥΠΩΝ: 1) 9000 BTU/H, 2) 12000 BTU/H, 3) 18000 BTU/H ΚΑΙ 4) 24000 BTU/H (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2769/2024)
Η υποβολή σχολίων επί των τεχνικών προδιαγραφών θα είναι δυνατή για 15 ημέρες από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ ήτοι μέχρι 19-07-2024 (09/07/2024)

περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2750/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 12/08/2024, και ώρα 11.00π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Τρίτη 03/09/2024 και ώρα 11.00 π.μ (08/07/2024)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ » ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2740/2024)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (05/07/2024)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ» (Α.Π. ΕΒ.Ε.Π. 2711/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/07/2024 και ώρα:14:00. (03/07/2024)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – 1Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ι.) «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ » , ΙΙ.) «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ» (ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1), «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 24 ΩΡΩΝ». 2) & «ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ HOLTER 48 ΏΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ» ( (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2710/2024)
Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για Δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα ανάρτησης του παρόντος στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (03/07/2024)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΦΥΤΩΝ» (Α.Π. ΕΒ.Ε.Π. 2707/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/07/2024 και ώρα:14:00. (03/07/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59/24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ ΒΟΛΗΣ LEO1A5 ΤΟΥ ΚΕΞ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2612/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 01 Αυγ 24 και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 02 Αυγ 24 και ώρα 11:00. (27/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59/24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΒΩΝ CSB ΚΑΙ LSB». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2611/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 02 Αυγ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 05 Αυγ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. (27/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59/24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΥΡΙΤΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2610/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 01 Αυγ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 02 Αυγ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. (27/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59/24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2609/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 01 Αυγ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 02 Αυγ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. (27/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59/24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Ε/Π CH-47D, ΝΗ90 ΚΑΙ ΤΟ Α/Φ C-12». (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2596/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 02 Αυγ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 05 Αυγ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. (26/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ - ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2594/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 01 Αυγ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, (26/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2591/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 01 Αυγ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, (26/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 304 ΠΕΒ». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2592/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 01 Αυγ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, (26/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 303 ΠΕΒ»». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2589/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 31 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 01 Αυγ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, (26/06/2024)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2578/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 10-7-2024 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Δευτέρα, 15-7-2024 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη, 16-7-2024 και ώρα 11:00π.μ. (21/06/2024)

περισσότερα »

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΩΝ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΩΝ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025-2026 (Α.Π. ΕΒ.Ε.Π. 2558/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/07/2024 και ώρα:14:00. (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 691 ΒΕΒ» (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2534/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 25 Ιουλ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 26 Ιουλ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ HUMMER». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2533/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 26 Ιουλ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 29 Ιουλ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OSHKOSH M911». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2532/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 26 Ιουλ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 29 Ιουλ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΧ» (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2531/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 23 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 308 ΠΕΒ». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2530/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 25 Ιουλ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΡΑΝΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ Ε/Π ΝΗ90 ΚΑΙ ΑΗ-64». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2529/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 26 Ιουλ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 29 Ιουλ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΤΥΟΣΚΑΠΑΝΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ Μ1)». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2528/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 29 Ιουλ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 30 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΟΥ ΊΣΧΑΙΜΟΥ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΆΚΡΩΝ ΤΥΠΟΥ ΙΜΑΝΤΑ (TOURNIQUET)». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2527/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 29 Ιουλ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 30 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00,, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ EOD ΤΟΥ ΤΕΝΞ (ΑΝΤΙΒΟΜΒΙΚΗ ΣΤΟΛΗ – ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΝΗ)» (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2526/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 25 Ιουλ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 26 Ιουλ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΑΤΑΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ)». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2525/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 30 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 31 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΤΥΠΟΥ TACTICAL SIDE POUCH FLOTATION DEVICE (TSPFD)». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2524/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 30 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 31 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΒΡΠ ΆΜΥΝΑΣ». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2523/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 30 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 31 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΎΔΑΤΟΣ». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2522/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 29 Ιουλ 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 30 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, (20/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΧ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗ-ΜΑΤΑ ΜΧ)». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2462/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 25 Ιουλ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 26 Ιουλ 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΣΕΡΤΙΝΑΣ Φ.090». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2460/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 25 Ιουλ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΧ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΓΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΜΧ)». (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2459/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 25 Ιουλ 24, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 6ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ RD2 (ROTINOR DIVEJET)» (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2458/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 23 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ 1ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙ-ΚΤΥΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ».. (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2457/2024)
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 23 Ιουλ 24, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 24 Ιουλ 24, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, (14/06/2024)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΕΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2366/2024)
Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών: Έως 25 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 και ώρα 15:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, Έως 30 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 09:00 (07/06/2024)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΛΕΥΡΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2366/2024)
Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών: Έως 26 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 και ώρα 15:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, Έως 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 01 Αυγούστου 2024 και ώρα 09:00 (07/06/2024)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 04/24) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2338/2024)
Ημερομηνία διενέργειας ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού: 16 Ιουλ 24 (από 09:00 έως 12:00 π.μ) (06/06/2024)

περισσότερα »

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΥ), ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2283/2024)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 10-07-2024και ώρα 18:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Δευτέρα, 15-07-2024 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης: Τρίτη, 16-07-2024και ώρα 11:00 π.μ. (03/06/2024)

περισσότερα »

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ (Σ-Π) 3ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΕΛΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΣΣΟ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025 - 2027. (.Α..Π. Ε.Β.Ε.Π. 2128/2024)
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 24 Ιουν 24, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 28 Ιουν 24, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00.. (23/05/2024)

περισσότερα »

98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 675/2024)
Ημερομηνίες Παραλαβής των Προσφορών: Έως 11 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, Έως 16 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00 υποβολή των δικαιολογητικών, που απαιτούνται σε έντυπη μορφή. Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 17 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00 στο χώρο του Στρατηγείου της 98 ΑΔΤΕ 24 (19/02/2024)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΤΑ (7) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5697/2023)
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των γραπτών ενσφράγιστων προσφορών, ορίζεται η 13 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 14 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (24/11/2023)

περισσότερα »

ΚΟΣΟΒΟ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 100 MW, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ RAHOVEC (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 51472023)
Προθεσμίας συμμετοχής στο διαγωνισμό: 31 Ιανουαρίου 2023 (24/10/2023)

περισσότερα »

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ (Α.Π. ΕΒΕΠ:4332/2023)
(08/09/2023)

περισσότερα »

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 89/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (Φ.Υ.Κ.) – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (Α.Π.ΕΒΕΠ:4200/2023)
(01/09/2023)

περισσότερα »

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SPECTRALIS OCT ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ICG ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (Α.Π. ΕΒΕΠ:3955/2023)
(16/08/2023)

περισσότερα »

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1788/2023)
- (24/04/2023)

περισσότερα »

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ARTIS ZEE FLOOR ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» (Α.Π.ΕΒΕΠ:1091/2023)
(20/03/2023)

περισσότερα »

33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ»-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΡΟΥΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Α.Π.ΕΒΕΠ:1124/2023)
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/03/2023 (13/03/2023)

περισσότερα »

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3105/2022)
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30 (19/07/2022)

περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
(24/08/2020)

περισσότερα »

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΑΚΙΣΤΑΝ
(20/08/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Καταληκτική Ημερομηνία: 18-01-2018 (08/01/2018)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΕΒΕΠ:2065/2017)
(15/06/2017)

περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π.
(27/01/2017)

περισσότερα »

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Προσφορές / Ζητήσεις / Συνεργασίες Διαγωνισμοί ..... (20/06/2011)

περισσότερα »