Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Τετάρτη, 30-11-2022 I  

 
MEDTAINER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Επιχείρηση

 

Η εταιρία MEDTAINER A. E. ιδρύθηκε το 1989 αποτελώντας τα δεύτερο μέλος του ομίλου MEDGROUP. Απέκτησε πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002 από το Bureau Veritas για τον επαγγελματισμό και την υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται σε:

 1. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
  • Άριστα επανδρωμένο τμήμα πωλήσεων και τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
  • Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας υποστηρίζονται από λογισμικό και μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας

2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS

  • Μεταφορές εμπρευματοκιβωτίων από και προς όλο τον κόσμο
  • Ειδικές μεταφορές
  • Εθνικές οδικές μεταφορές
  • Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΙΜΟ)
  • Μεταφορτώσεις
  • Ασφάλιση κινδύνου μεταφοράς
  • Συμβουλές και σχεδιασμός συνδυασμένων μεταφορών
  • Εκτελωνισμοί και διατυπώσεις
  • Αποθηκεύσεις και διανομές

3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

  • FTL/LTL από και προς όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη
  • Ειδικές μεταφορές
  • Σταθερό πρόγραμμα αναχωρήσεων
  • Εκτελωνισμοί και διατυπώσεις
  • Αποθηκεύσεις και διανομές
  • Ασφάλιση κινδύνου μεταφοράς

4. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


Εκτυπώσιμη μορφή