Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Προϊόντα/Υπηρεσίες I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Δευτέρα, 15-07-2024 I  

 
ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υδαρείς - Οργανικές λάσπες
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Η καινοτόμος παραγωγική διαδικασία στον τομέα αυτό περιλαμβάνει:
Τη μεταφορά των προς αξιοποίηση αποβλήτων, ταξινόμηση και αποθήκευσή τους σύμφωνα με τους πλέον αυστηρούς κανόνες ασφαλείας.
Την επεξεργασία των αποβλήτων με σύγχρονα μηχανήματα.
Τη μεταφορά στον τελικό αποδέκτη των τελικών προϊόντων σύμφωνα με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας για αξιοποίηση της θερμογόνου δυνάμεώς τους.
Ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν σύμφωνα με την μοναδική αυτή διαδικασία είναι:

*Λάσπες Διυλιστηρίων
*Λάσπες Χημικής Βιομηχανίας
*Απόβλητα προερχόμενα από αντιμετώπιση επίγειων ή θαλασσίων ρυπάνσεων
*Πετρελαιοειδή κατάλοιπα Ναυτιλιακής δραστηριότητας

Κάθε άλλο αντίστοιχο απόβλητο, εφόσον ελεχθεί απο το χημικό εργαστήριο της μονάδας μπορεί να αξιοποιηθεί με μετατροπή σε εναλλακτικό καύσιμο
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Οργανικά απόβλητα
Πατήστε για μεγέθυνση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Επεξεργασία Υγρών Οργανικών Αποβλήτων
Η POLYECO Α.Ε., παραλαμβάνει υγρά βιομηχανικά απόβλητα και τα μετατρέπει σε εναλλακτικό καύσιμο για βιομηχανική χρήση.

Απόβλητα προς Αξιοποίηση:
-Σαπουνέλαια
-Γαλακτώματα κοπής μετάλλων
-Οργανικά υγρά
-Οργανικοί διαλύτες
-Ορισμένες κατηγορίες εργαστηριακών αποβλήτων
-Μείγματα νερού – λαδιού
-Υπολείμματα καυσίμων και λιπαντικών
Τα απόβλητα παραλαμβάνονται με βυτιοφόρα οχήματα ή εντός κατάλληλων συσκευασιών.
Ακολούθως, αποθηκεύονται εντός ειδικών δεξαμενών και εισέρχονται στη γραμμή παραγωγής όπου με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία απομονώνεται η οργανική τους φάση.
Το τελικό προϊόν συσκευάζεται κατάλληλα και μεταφέρεται σε εγκεκριμένο αποδέκτη ως καύσιμη ύλη.
Για κάθε αποδεκτή κατηγορία αποβλήτων, εκδίδουμε ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ προς τον παραγωγό τους, για την σύννομη και περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση και αξιοποίηση τους.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Επεξεργασία Υλικών Συσκευασίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Επεξεργασία Υλικών Συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας και τα ακατάλληλα τελικά προϊόντα, τα οποία έχουν υψηλή θερμιδική αξία μπορούν να μετατραπούν σε στερεό εναλλακτικό καύσιμο.
Με τη βοήθεια αυτοκινούμενης αρπάγης τροφοδοτείται ένας προκαταρτικός τεμαχιστής (shredder) ο οποίος ομογενοποιεί και προκαλεί μείωση του όγκου των υλικών της τάξης των 5 cm.
Mε τη βοήθεια μεταφορικών ταινιών, τα υλικά εισέρχονται εντός ενός κοκκοποιητή (granulator), όπου τα τεμαχίδια αποκτούν τις επιθυμητές διαστάσεις βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών.
Τέλος, τα υλικά προωθούνται στη γραμμή παραγωγής εναλλακτικού καυσίμου, προκειμένου να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και να προωθηθούν στον τελικό αποδέκτη.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Προσωρινή αποθήκευση
Πατήστε για μεγέθυνση
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Εγκατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης
Σταθμός Μεταφόρτωσης Επικινδύνων Αποβλήτων

Στις εγκαταστάσεις της POLYECO A.E. λειτουργεί ο μοναδικός ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ σταθμός προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα.

Ο σταθμός αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να αποθηκεύονται κατάλληλα συσκευασμένα, διάφορα είδη επικινδύνων αποβλήτων (εύφλεκτα, τοξικά, διαβρωτικά κ.λ.π), προκειμένου να απομακρύνονται ΑΜΕΣΑ από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού έως ότου αποσταλούν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κυριότερες κατηγορίες αποβλήτων που αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να οδηγηθούν προς τελική διάθεση στο εξωτερικό είναι:
Φάρμακα και κτηνιατρικά σκευάσματα
Φυτοφάρμακα
PCB's
Ακατάλληλες πρώτες ύλες και παραπροϊόντα βιομηχανίας
Ορισμένες κατηγορίες εργαστηριακών αποβλήτων
Απόβλητα που λόγω σύστασης δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από την POLYECO A.E.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Διαχείριση Μπαταριών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Η POLYECO Α.Ε. το 2006 ξεκίνησε την συνεργασία με τον εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΦΗΣ Α.Ε. (Ανακύκλωση Φορητών Στηλών Α.Ε.), και είναι μέλος του EBRA (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μπαταριών).
Η POLYECO Α.Ε. έχει αναπτύξει πανελλαδικά ένα δίκτυο συλλογής μπαταριών, όπου εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας με δικά της οχήματα πραγματοποιεί παραλαβή των κάδων συλλογής μπαταριών από κάθε σημείο. Οι κάδοι αυτοί καταλήγουν στις εγκαταστάσεις της POLYECO όπου ανασυσκευάζονται, διαχειρίζονται και στη συνέχεια οδηγούνται σε αδειοδοτημένο ανακυκλωτή στο εξωτερικό για ανακύκλωση.
Η POLYECO Α.Ε. εκδίδει Πιστοποιητικό Παραλαβής και Ορθολογικής Διαχείρισης μπαταριών και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των μπαταριών, αποστέλλει το Πιστοποιητικό Τελικής Διάθεσης στην ΑΦΗΣ Α.Ε.
Από το 2006 που ξεκίνησε η ανακύκλωση μπαταριών στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα η POLYECO A.E., έχει διαχειριστεί 440.000 κιλά ενώ το 2008 έχει ήδη διαχειριστεί 150.000 κιλά.
Με την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών προστατεύουμε το περιβάλλον, μειώνουμε την σπατάλη ενέργειας, μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων, εξοικονομούμε α’ ύλες.
Για περισσότερες πληροφορίες www.afis.gr
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Διαχείριση Λαμπτήρων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Η POLYECO Α.Ε. το 2007 ξεκίνησε την αποκλειστική συνεργασία με τo εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την συλλογή, ανασυσκευασία και εξαγωγή λαμπτήρων.
Η POLYECO Α.Ε. έχει αναπτύξει πανελλαδικά ένα δίκτυο συλλογής λαμπτήρων από διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας πραγματοποιεί παραλαβή των λαμπτήρων από κάθε σημείο. Οι κάδοι αυτοί καταλήγουν στις εγκαταστάσεις της POLYECO όπου ανασυσκευάζονται, διαχειρίζονται και στη συνέχεια οδηγούνται σε αδειοδοτημένο ανακυκλωτή στο εξωτερικό για ανακύκλωση.
Από το 2007 που ξεκίνησε η ανακύκλωση λαμπτήρων στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα η POLYECO A.E., έχει διαχειριστεί πάνω από 45.000 κιλά λαμπτήρων.
Για περισσότερες πληροφορίες www.electrocycle.gr
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Διαχείριση Αποβλήτων Στεγνοκαθαριστηρίων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Τα στεγνοκαθαριστήρια μέσα από την δραστηριότητα τους, παράγουν επικίνδυνα απόβλητα από τον αποστακτήρα των μηχανημάτων στεγνού καθαρισμού, τα οποία οφείλουν να διαχειρίζονται σύμφωνα με τη Νομοθεσία ΚΥΑ ΗΠ 11641/1942 και την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725. Η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αυτών, είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την αδειοδότηση νέων καταστημάτων, όσο και για την λειτουργία των υπαρχόντων.
Η POLYECO Α.Ε. το 2006 ξεκίνησε την συλλογή αποβλήτων στεγνοκαθαριστηρίων, οργανώνοντας ένα πανελλαδικό δίκτυο που πλέον αριθμεί αλυσίδες και πολλούς ιδιώτες ιδιοκτήτες στεγνοκαθαριστηρίων που λειτουργούν με ασφάλεια και σεβασμό προς το περιβάλλον.
Η POLYECO Α.Ε. παρέχει τις συσκευασίες στους συνεργαζόμενους με αυτή επαγγελματίες και το εξειδικευμένο προσωπικό της πραγματοποιεί παράδοση και παραλαβή των συσκευασιών αυτών από κάθε κατάστημα. Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση σε κάθε επαγγελματία έτσι ώστε τα απόβλητα να διαχειρίζονται ορθολογικά και να προστατεύεται το περιβάλλον.
Με την παραλαβή του αποβλήτου, εκδίδεται και δίδεται σε κάθε κατάστημα το Πιστοποιητικό Παραλαβής και Ορθολογικής Διαχείρισης από την POLYECO Α.Ε.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Διαχείριση Αποβλήτων Συνεργείων / Βαφείων Οχημάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Μέσα από τις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, τα συνεργεία καθώς και τα φανοποιεία παράγουν οργανικά απόβλητα επιβλαβή για το περιβάλλον, όπως φίλτρα ελαίου μηχανής, υγρά φρένων, υγρά φανοβαφείου, αντιψυκτικά υγρά. Οι κάτοχοι ή οι παραγωγοί αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725, είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν για τη σύννομη και περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση και τελική διάθεση τους.
Η POLYECO Α.Ε. το 2005 οργάνωσε πιλοτικό σύστημα για την Διαχείριση και Τελική Διάθεση των μη ανακυκλώσιμων επικινδύνων αποβλήτων από τα Συνεργεία και Βαφεία Οχημάτων. Το σύστημα που αριθμεί ήδη πάνω από 150 συνεργεία / βαφεία σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνει την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία ή τελική διάθεση των αποβλήτων αυτών.
Η POLYECO Α.Ε. παρέχει τους κατάλληλους κάδους για τη συλλογή αποβλήτων στα συνεργαζόμενα με αυτή συνεργεία, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθολογική αποθήκευση τους. Στη συνέχεια το εξειδικευμένο προσωπικό της POLYECO Α.Ε. πραγματοποιεί παραδόσεις και παραλαβές των συσκευασιών αυτών από κάθε συνεργείο, και παράσχει συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση.
Με την παραλαβή του αποβλήτου, δίδεται το Πιστοποιητικό Παραλαβής και Ορθολογικής Διαχείρισης από την POLYECO Α.Ε., κατάλληλο για κάθε νόμιμη χρήση.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Εκτυπώσιμη μορφή