Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Σάββατο, 15-06-2024 I  

 
ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Επιχείρηση

 

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Ελσίνκι διαθέτει το πρότυπο κέντρο επισκευής και συντήρησης στην Ελευσίνα.

Η ΒΑΡΤΣΙΛΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων πολυεθνικών οίκων σχεδιασμού, παραγωγής και παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένων συστημάτων πρόωσης πλοίων και μηχανών εσωτερικής καύσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αξιών του Ελσίνκι στη Φιλανδία με δραστηριότητες σε πάνω από 70 χώρες και απασχολεί περίπου 19.000 εργαζομένους παγκοσμίως.

Σκοπός της ΒΑΡΤΣΙΛΑ είναι να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων των πελατών της, παρέχοντας ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων. Δημιουργώντας τεχνολογικά βέλτιστες και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις, η ΒΑΡΤΣΙΛΑ εστιάζει στους κλάδους της ακτοπλοΐας, ποντοπόρου ναυτιλίας, αλιείας, θαλάσσιου τουρισμού, σκαφών αναψυχής, σκαφών ειδικών και αμυντικών εφαρμογών καθώς και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες. Παγκοσμίως, ένα στα τρία πλοία κινούνται με μηχανές της ΒΑΡΤΣΙΛΑ, ενώ ένα στα δύο πλοία απολαμβάνουν των υπηρεσιών της ΒΑΡΤΣΙΛΑ.

Η ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ απασχολεί περίπου 80 εργαζομένους εκ των οποίων οι 50 εργάζονται στο νέο πρότυπο κέντρο επισκευής και συντήρησης στην Ελευσίνα, σε συνολική στεγασμένη επιφάνεια 3.200 τ.μ., με σύγχρονο ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Η ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών, όπως Υπηρεσίες Μηχανών, Υπηρεσίες Πρόωσης, Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Αυτοματισμών, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες Ανακατασκευής, Λειτουργίας και Συντήρησης Μηχανών. Η ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ καλύπτει υπηρεσίες κυρίως για τους εξής εξοπλισμούς: Wärtsilä, Sulzer, Deutz Ναυτιλίας, Sulzer Z, GMT, FIAT, Stork, Nohab, SACM, UD / Poyaud, Bolnes, Wichmann, LIPS, JMT κλπ, καλύπτοντας λύσεις συντήρησης, τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης, αναβαθμίσεις και λύσεις ανακαίνισης καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εγκαταστάσεων των πελατών.


Εκτυπώσιμη μορφή