Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Τετάρτη, 29-05-2024 I  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Επιχείρηση

 

Η Helintec είναι μια τεχνολογική εταιρεία στη θαλάσσια βιομηχανία.

Προϊόντα λογισμικού

Η εταιρεία προωθεί και αναπτύσσει περαιτέρω μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων λογισμικού με πολλές εφαρμογές επί των σκαφών, σε ναυτιλιακές εταιρείες και τεχνικά γραφεία.

 

HCad - Computer Aided σύστημα σχεδιασμού για Ship modeling και Ναυτικούς Αρχιτεκτονικούς υπολογισμούς.

ANKO Marine load Planner - Τype Approved Loading  λογισμικό με εξειδικευμένες λειτουργίες για όλους τους τύπους πλοίων.

SAFESALV - Διαδραστική ευστάθεια σε περίπτωση βλάβης, απομένουσας αντοχής, Grounding υπολογισμοί 

SEMT - Ανάλυση Απόδοσης, αποτελεσματικότητα πλοίου, συστήματα παρακολούθησης

ΚΑΠΑ MPI - προγραμματισμένο συστήμα συντήρησης, απογραφή εμπορευμάτων, αγορών, ISM μορφή της ροής εργασίας

 

Τεχνικές Υπηρεσίες και παροχή συμβουλών

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη καλύπτει διάφορες πτυχές των σκαφών:

  • Γεωμετρία Μοντελοποίησης για άθικτη και κατεστραμένη ευστάθεια, Ανάλυση Κατασκευών με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων
  • Λειτουργία και Ασφάλεια
  • Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
  • Ανάλυση Απόδοσης και Παρακολούθησης

 

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα στη βάση δεδομένων της πάνω από 4500 πραγματικά σχέδια πλοίων.

 

Ποιότητα

Η Ποιότητα σε συνδυασμό με υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, ήταν πάντα σημαντικά για την Helintec. Ως εκδήλωση της δέσμευση της για την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση, ακολουθεί το πρότυπο ISO 9001: 2008 έχοντας πιστοποιημένες διαδικασίες ποιότητας που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται και ακολουθούνται καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου προδιαγραφών, του σχεδιασμου, της υλοποίησης και της συντήρησης των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.


Εκτυπώσιμη μορφή