Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΡΙΑΣ I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Δευτέρα, 17-06-2024 I  

 
ANTIPOLLUTION A.N.E

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Υπηρεσίες Υποδοχής Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Ευκολίες και Εγκαταστάσεις Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου

 
H Antipollution συλλέγει, μεταφέρει και επεξεργάζεται τα στερεά απόβλητα πλοίων και τα κατάλοιπα φορτίων πλοίων. Τα στερεά απόβλητα πλοίων και τα κατάλοιπα φορτίων πλοίων ορίζονται σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση MARPOL 73/78, ANNEX Ι, ΙΙΙ &V. Η Antipollution μετά την πρώτη ανάληψη έργου με αντικείμενο την παροχή Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου, το 1983, στον Λιμένα του Πειραιά, μέσω διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών, επέκτεινε τη δραστηριότητα της, εξυπηρετώντας σήμερα τα μεγαλύτερα ελληνικά λιμάνια, καθώς και πλήθος ιδιωτικών εγκαταστάσεων, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.
 

Πρόληψη & Αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή(Oil Spill Response)

Η Ελλάδα επικύρωσε το 1990 τη Διεθνή Συνθήκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Θαλάσσιας Ρύπανσης, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να διατηρεί και να προφυλάσσει το θαλάσσιο περιβάλλον, ειδικότερα κατά τη διάρκεια περιστατικών πραγματικής ή ενδεχόμενης ρύπανσης. 
 
Βάσει της διεθνούς νομοθεσίας, η Ελλάδα έχει καταρτίσει Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Επιπλέον, σχέδια εκτάκτου ανάγκης εκπονούνται από τις τοπικές παράκτιες και λιμενικές αρχές, τα οποία και πρέπει να συμβαδίζουν με το Εθνικό Σχέδιο. Η Antipollution, ως ενεργό μέλος της ISCO (International Spill Control Organization), προσφέρει υπηρεσίες πάντα σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και με συμβάσεις, όπως η MARPOL 73/78.
 
 

Διαχείριση Κατεστραμμένου Φορτίου (Distressed/Distroyed Cargoes)

Με τον όρο Κατεστραμμένα Φορτία (Distressed Cargoes), νοούνται φορτία τα οποία έχουν υποστεί μερική ή και ολική καταστροφή λόγω ατυχημάτων, καθυστερήσεων ή άλλων αιτίων ή έφτασαν καθυστερημένα στον τόπο προορισμού τους και είναι πλέον εκτός ζήτησης.

Η Antipollution, έπειτα από 70 χρόνια συνεχούς δραστηριοποίησης στον τομέα της διαχείρισης των ναυτιλιακών αποβλήτων, έχοντας όλες τις απαραίτητες άδειες για την μεταφορά και την διαχείριση τέτοιων φορτίων, μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση τους. Μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών, η Antipollution αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεργασιών με Ιδιωτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η Antipollution αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση κατεστραμμένων φορτίων, σε πλήρη συμμόρφωση με τη διεθνή Νομοθεσία. Η Antipollution προσφέρει τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του κάθε συνεργάτη μας, στον μικρότερο χρόνο και με το μικρότερο κόστος, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος 
 

Υπηρεσίες Καθαρισμού Θαλάσσιας Επιφάνειας

Η Antipollution συμβάλλει ενεργά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος παρέχοντας υπηρεσίες καθαρισμού θαλάσσιας επιφάνειας. Ο καθαρισμός της επιφάνειας της θάλασσας από διάφορα επιπλέοντα αντικείμενα (ξύλο, πλαστικό, φύκια κ.λπ.) πραγματοποιείται από την εταιρεία μας με χρήση ειδικών σκαφών.  
 
Tα υπερσύγχρονα αυτά σκάφη τύπου catamaran, φέρουν ειδικό υδραυλικό μηχανισμό για την περισυλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων.  Tο βύθισμά τους είναι ιδιαίτερα μικρό, ώστε να μπορούν να επιτελούν έργο ακόμη και σε ρηχά νερά. Χάρη στην ειδική τους κατασκευή έχουν πρόσβαση ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία (ανάμεσα σε σκάφη, ρηχές επιφάνειες κ.λπ.) καθαρίζοντας από πάσης φύσης απορρίμματα την επιφάνεια της θάλασσας.  

Εκτυπώσιμη μορφή