Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Προϊόντα/Υπηρεσίες I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Πέμπτη, 20-06-2024 I  

 
NEW NAVAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση

 

Η New Naval δραστηριοποιείται στην ναυτιλιακή αγορά από το 1981.

Το 1998 επένδυσε σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και αγορά τεχνογνωσίας θέτοντας σε λειτουργία, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην ΒΙ.ΠΕ Λαυρεωτικής, σύγχρονη μονάδα παραγωγής υλικών και μέσων πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης.

Η New Naval είναι σήμερα η μοναδική εταιρεία, που κατασκευάζει αποκλειστικά με Ελληνικά και μόνο χέρια εξοπλισμό θαλάσσιας αντιρρύπανσης από πλωτά φράγματα και απορροφητικά υλικά πετρελαιοειδών έως εξελιγμένα συστήματα ανάκτησης πετρελαϊκών καταλοίπων και σύγχρονα αμιγώς αντιρρυπαντικά σκάφη δυναμικής ανάκτησης.

Βασιζόμενη στην μακροχρόνια εμπειρία της και την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της, είναι σε θέση να προσφέρει με τους πλέον συμφέροντες οικονομοτεχνικούς όρους μια πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναλαμβάνει την θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού εγκαταστάσεων, για την αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων και χρήσης υλικών και εξοπλισμού πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης καλύπτοντας τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνεται εκτός από την πώληση και ενοικίαση εξοπλισμού και η, με προκαθορισμένο συμβατικά κόστος, υποστήριξη, με έμπειρο τεχνικό- επιστημονικό προσωπικό και επιπλέον εξοπλισμό και μέσα, στην αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης.

Η New Naval διατηρεί εκπαιδευμένη και σε μόνιμη ετοιμότητα ομάδα τεχνικού και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και εξοπλισμό όπως σκάφη, Skimmer, πλωτά φράγματα, συστήματα κενού, απορροφητικά υλικά, λοιπά μέσα σε άμεση ετοιμότητα για την ανάληψη έκτακτων και συμβατικών εργασιών πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης.

Η παρακαταθήκη υλικών και η τεχνική υποδομή της New Naval αποδείχθηκε απαραίτητη και ουσιαστικής συμβολής στην αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης μεγάλου καταξιώνοντας της ως αξιόπιστη λύση στο χώρο.


Εκτυπώσιμη μορφή