Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Τετάρτη, 29-05-2024 I  

 
ΒΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Επιχείρηση

Η εταιρεία “ΒΑΝΟΣ” ίδρυσε το 1929 στον Πειραιά, το πρώτο της κατάστημα εμπορίας ναυτιλιακών προϊόντων και χρωμάτων.

Οι επόμενες γενεές, επενδύοντας στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογική εξέλιξη και αξιοποιώντας τη διορατικότητα της οικογένειας, κατάφεραν να αναδείξουν την «ΒΑΝΟΣ Α.Ε.», πλέον, σε μία Εμπορική Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της Ναυτιλίας, Βιομηχανίας, Ενόπλων Δυνάμεων & Πολιτικής Προστασίας και Προμηθειών Δημοσίου Τομέα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει δίκτυο καταστημάτων λιανικής.

Η πολυετής και αδιάλειπτη λειτουργίας της εταιρείας χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, κύρος, υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης & εξειδίκευσης του προσωπικού της και επαληθεύονται από τις πιστοποιήσεις τις οποίες έχει λάβει · ενδεικτικά παρατίθενται:

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001:2018, Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το ISO/IEC 27001:2013, ISO 21001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών, ISO 29993:2017 – Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες πέραν της Επίσημης Εκπαίδευσης και Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Α. 1348/2004.
  • Διαχείριση Καταλόγου Επικίνδυνων Υλικών (Inventory of Hazardous Materials - σύμφωνα με τις Συνθήκες EU SRR & HKC).
  • Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (WCO), «Πλήρως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας» (AEOF – AuthorizedEconomicOperator/Full).
  • Έχει πιστοποιηθεί για την «Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων», σύμφωνα με την Υ.Α. ΔΥ8Δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004.
  • Στα πλαίσια της Παγκόσμιας εξέλιξης και ανάπτυξης, η εταιρία αποτελεί εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του ΝΑΤΟ και προμηθευτή NSPA (NCAGE Code: G2815).
  • Αποτελεί εγκεκριμένο προμηθευτή/συνεργάτη των Ε.Κ.Ε.Μ.Σ και Π.Ο.Ν. και είναι ενεργό μέλος του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου (HACC).
  • Ελέγχεται οικονομικά από τη Moore Global, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά πρότυπα.

 

Η εταιρεία ΒΑΝΟΣ Α.Ε. προσφέρει λύσεις –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- σε βιομηχανικά και ναυτιλιακά προϊόντα, χρώματα, εξοπλισμό ναυσιπλοΐας, μέσα ατομικής προστασίας, εξοπλισμό για την ασφάλεια προσωπικού & εγκαταστάσεων, τροφοδοσία του προσωπικού κ.α..

Το εξειδικευμένο προσωπικό και η συνεχής υποστήριξη των πελατών, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες στρατηγικής σημασίας που συνάπτονται με οίκους παγκόσμιου κύρους, συμβάλλουν στην απόδοση απόλυτα εξατομικευμένων λύσεων στον πελάτη, (tailor made solutions), την εκπαίδευση για την ορθή χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και την τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση (after sales support).

Δίνοντας έμφαση στην άψογη εξυπηρέτηση και τη διαρκή ικανοποίηση των πελατών και συνεργατών της, η “ΒΑΝΟΣ Α.Ε” διατηρεί και υποστηρίζει μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις, καλά θεμελιωμένες, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό, ακολουθώντας πιστά τους κανόνες επιχειρηματικής ηθικής.


Εκτυπώσιμη μορφή