Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Ανθρώπνινο Δυναμικό I Πολιτική Ποιότητας I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Δευτέρα, 15-07-2024 I  

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πολιτική Ποιότητας

Το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε.,  προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008 στο πεδίο εφαρμογής: Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση από Απόσταση.

TUV

Το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Πιστοποίησης

TUV HELLAS (μέλος του Ομίλου TUV NORD).

Στα πλαίσια αυτού του συστήματος η Διοίκηση του KEK ΑΠΟΨΗ A.E. έχει αναλάβει τη δέσμευση :

 

  • Να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης
  • Να αναπτύσσει ευέλικτα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.
  • Να θέτει, να τεκμηριώνει και να ανασκοπεί αντικειμενικούς στόχους και σκοπούς για την ποιότητα.
  • Να μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας από όλο το προσωπικό έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.
  • Να αναπτύσσει και να διατηρεί άριστη υποδομή και υψηλού επιπέδου στελεχικό δυναμικό.

Εκτυπώσιμη μορφή