Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Ανθρώπνινο Δυναμικό I Πολιτική Ποιότητας I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Δευτέρα, 15-07-2024 I  

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανθρώπνινο Δυναμικό

Το Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. στελεχώνεται από άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα και τις δεξιότητες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.


Το ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. κατανέμεται στα εξής τμήματα :

  • Διεύθυνση
  • Τμήμα Προγραμμάτων Ανέργων
  • Τμήμα Προγραμμάτων Εργαζομένων
  • Τμήμα Συμβουλευτικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Τοπικών Αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
  • Τμήμα Υποστήριξης Επιχειρήσεων
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Τμήμα Ανάπτυξης
  • Γραμματεία
  • Λογιστήριο


Επίσης, το Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων, εμπειρογνωμόνων και  άλλων ειδικών συνεργατών, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα, με υπευθυνότητα, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις.


Εκτυπώσιμη μορφή