Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Πέμπτη, 20-06-2024 I  

 
ΑΠΟΨΗ Α.Ε.

Η Επιχείρηση

Εταιρική Ταυτότητα

Η ΑΠΟΨΗ Α.Ε. αποτελεί μέρος του Ομίλου Επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ με έτος ίδρυσης το 1999. Αναλυτική παρουσίαση της εταιρείας της οποίας η έδρα βρίσκεται στην οδό Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 38-40 στον Πειραιά, διατίθεται και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.apopsi.gr.

Η εταιρεία παρακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις και προσαρμόζεται στη μεταβλητότητα και το δυναμισμό της αγοράς, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Καινοτόμος σε θεωρήσεις και πρακτικές και με τη δέσμευση της διασφάλισης της ποιότητας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, η εταιρεία εμφανίζεται περισσότερο ανταγωνιστική και δυναμική με προοπτική συνεχούς ανάπτυξης.

Ειδικότερα, η Εταιρεία ΑΠΟΨΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και του διαδικτύου, με εξειδίκευση στις Ολοκληρωμένες Διαδικτυακές Εφαρμογές (Internet), στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και στα Πολυμέσα (Multimedia).     

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών (Internet Applications):
 1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών εφαρμογών (Internet Applications)
 2. Παραμετροποίηση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System)
 3. Παραμετροποίηση συστημάτων διαχείρισης δικτυακών πυλών (Portal Engines)
 4. Ανάπτυξη αρθρωμάτων (custom modules) και ολοκλήρωση αυτών (integration) με υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και συστήματα διαχείρισης δικτυακών πυλών (internet/intranet portals)
 5. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Διαδικτυακών Πυλών (Portals)
 6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικών Αγορών (e-Marketplace)
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce)
 • Παραμετροποίηση συστημάτων Διαχείρισης Εξυπηρέτησης Πελατών (CRM)
 • Παροχή υπηρεσιών και Εφαρμογών ψηφιοποίησης (Digitization)
 • Ανάπτυξη και παραμετροποίηση συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικών διαδικασιών μέσω διαδικτύου -Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning)
 • Παραμετροποίηση συστημάτων διαχείρισης και διανομής εκπαιδευτικού υλικού μέσω διαδικτύου
 • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τηλεκατάρτισης (Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων, δικτυακή φιλοξενία, διαχείριση συστημάτων, λειτουργία συστημάτων, τεχνική υποστήριξη χρηστών, συμβουλευτική υποστήριξη για τη βέλτιστη χρήση αυτών).
 • Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού υλικού (E-Content) για χρήση σε διάφορες μορφές και μεθόδους ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων (Multimedia)
 • Πώληση Εξοπλισμού Πληροφορικής (H/W, S/W)
 • Πώληση Περιπτέρων Πληροφόρησης (Infokiosk)

Επιπρόσθετα, η εταιρεία αναλαμβάνει την προετοιμασία προτάσεων και την υλοποίηση-παρακολούθηση προγραμμάτων που αφορούν δημόσιους φορείς και οργανισμούς καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από εθνικούς πόρους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ η εταιρεία είχε την ευθύνη για την υλοποίηση/διαχείριση εκατοντάδων προγραμμάτων, ενώ για το ΕΣΠΑ είχε την ευθύνη για περισσότερα από 100 έργα.

 

Έχοντας αποκτήσει άριστη γνώση της αγοράς, ιδιαίτερα μέσω ειδικών μελετών και ερευνών αγοράς που έχει πραγματοποιήσει, αξιοποιεί όλα τα νέα τεχνολογικά μέσα, με απώτερο σκοπό να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση για ολοκληρωμένες λύσεις στο Internet. Τον βασικότερο άξονα στις μέχρι σήμερα συνεργασίες, αποτέλεσε η συνεχής και στενή επαφή με τους πελάτες, με κύριο γνώμονα την κάλυψη των αναγκών τους, με αποτέλεσμα την αισθητική ικανοποίηση και την άριστη λειτουργικότητα της παραγωγικής διαδικασίας στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με ανταγωνιστικές τιμές.

 Ιστορικό και Κύρια Βήματα Ανάπτυξης

 Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας ξεκίνησε το Μάρτιο του 1999 με κύριο έργο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη προϊόντων πληροφορικής.

Το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας δραστηριοποιείται (από την έναρξη των δραστηριοτήτων της) στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και στην οργάνωση και διαχείριση εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων.

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των προϊόντων πληροφορικής, οι πρώτες υπηρεσίες της εταιρείας αφορούσαν την ψηφιοποίηση στοιχείων και την εισαγωγή τους σε βάσεις δεδομένων (data entry). Πολύ σύντομα η δραστηριότητα επεκτάθηκε στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και δικτυακών πυλών (μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί δεκάδες ιστοσελίδες και δικτυακές πύλες).

Η μέχρι σήμερα επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες που διέπουν την πολιτική της, αξίες που συνοψίζονται στη φράση: «Πλήρης ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, με προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας πριν και κυρίως μετά την πώληση». 

 

 

Κτίριο


Εκτυπώσιμη μορφή