Η Επιχείρηση I Ποιότητα I Πως θα μας Βρείτε I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Δευτέρα, 15-07-2024 I  

  
 
ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποιότητα

iso_F14317.jpgΗ εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε από την ίδρυσή της το 1932, καθώς και από την έναρξή της VITEX το 1960, έχει ως όπλο της την υψηλή αλλά και σταθερή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της. Η VITEX σήμερα είναι η πιο καταξιωμένη χρωματοβιομηχανία στην καρδιά του Έλληνα καταναλωτή και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον Βαλκανικό χώρο. Το κλασσικό προϊόν VITEX είναι πρώτο στις πωλήσεις επί σειρά πολλών ετών.

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη τόσο εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο ούτως ώστε να αποτελεί έναν σημαντικό πρεσβευτή της Ελληνικής Βιομηχανίας σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

    Βασικές αρχές της είναι :

  • τα υψηλής ποιότητας προϊόντα συνοδευόμενα από ανάλογες παρεχόμενες υπηρεσίες,
  • η ικανοποίηση του πελάτη
  • η τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας
  • ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον άνθρωπο
  • η ακεραιότητα και αξιοπιστία στις συναλλαγές
  • η απόλυτη τήρηση της νομοθεσίας και της ηθικής
  • η συνδρομή προς το κοινωνικό σύνολο

Για την επίτευξη των στόχων της, η VITEX, εφαρμόζει όλες τις μοντέρνες τεχνικές διοίκησης επιχειρήσεων καθιερώνοντας πρότυπα και μοντέλα που την καθιστούν ευέλικτη και ανταγωνιστική, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα πλαίσιο διαρκούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού της.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία των ανωτέρων στόχων, αφ’ ενός η Διοίκηση και αφ’ ετέρου το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις αρχές και την πολιτική ποιότητας της εταιρείας μέσα από τις διαδικασίες του Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία των ανωτέρων στόχων, αφ’ ενός η Διοίκηση και αφ’ ετέρου το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις αρχές και την πολιτική ποιότητας της εταιρείας μέσα από τις διαδικασίες του Διεθνούς Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2000.


Εκτυπώσιμη μορφή