Η Επιχείρηση I Προϊόντα/Υπηρεσίες I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Σάββατο, 15-06-2024 I  

 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ

Η Επιχείρηση

1932 Ίδρυση από τον Νικόλαο Λεβεντέρη βιοτεχνίας για τον εξαρτισμό ιστιοφόρων πλοίων ( καϊκιών ) στον Πειραιά.

1945 Δραστηριοποίηση της επιχείρησης στο εισαγωγικό εμπόριο σχοινιών,συρματοσχοίνων και εξαρτημάτων των.

1948 Ίδρυση της ανωνύμου εταιρίας  Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

1967 Ίδρυση της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ στη Νέα Ιωνία Βόλου με συμμετοχή κατά 50% της γερμανικής πλευράς.

1972 Εισαγωγή των μετοχών της Ν.ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

1973 Καθετοποίηση  της  παραγωγής συρματοσχοίνων  με  την έναρξη λειτουργίας της μονάδας παραγωγής συρμάτων από σκληρό χάλυβα στις νέες εγκαταστάσεις  της Εταιρίας στη  Βιομηχανική  Περιοχή του Βόλου και την ίδρυση της Β' Μονάδας παραγωγής Συρματοσχοίνων επίσης στη Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου.

1974-2002 Με συνεχείς επεκτάσεις σε κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό, μέσω διαδοχικών επενδυτικών και εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων, η Εταιρία παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, παραμένουσα πάντα επίκαιρη και πρωτοπόρος στο χώρο της.

Σήμερα Aξιοποιώντας τις πρόσφατες επενδύσεις, ξεκινά μία νέα αναπτυξιακή περίοδο, επεκτείνοντας το παραγωγικό και εμπορικό ενδιαφέρον της σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας  (ειδικές εφαρμογές συρμάτων και συρματοσχοίνων ), στο πλαίσιο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, που ήδη από πενταετίας διαθέτει.


Εκτυπώσιμη μορφή