Η Επιχείρηση I Προϊόντα/Υπηρεσίες I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Δευτέρα, 27-05-2024 I  

 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Επιχείρηση

Η Εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, με το διακριτικό τίτλο ΟΜΑΣ ΑΕ είναι Ανώνυμη Εταιρεία, ύστερα από τη μετατροπή της το έτος 2002, από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, ως ΕΠΕ, άρχισε το έτος 1990.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, η οργάνωση επιχειρήσεων και άλλων φορέων, η συμβουλευτική υποστήριξη για υλοποίηση αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, ο σχεδιασμός - διαχείριση και αξιολόγηση Κοινοτικών Προγραμμάτων και η συνεργασία για όλα τα παραπάνω θέματα με σχετικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η ΟΜΑΣ ΑΕ από την έναρξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εξελίχθηκε σταθερά αυξητικά σε μέγεθος κύκλου εργασιών, απασχολούμενου προσωπικού και πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες, κυρίως, σε δημόσιους φορείς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ιδιώτες επιχειρηματίες αναγνωρισμένου κύρους και θέσης στην αγορά.

Η Εταιρεία είναι πλήρως εξοπλισμένη με μηχανογραφική υποδομή, σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό υλικό και διαθέτει πλήρη διοικητική και διαχειριστική οργάνωση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, είτε ως ΕΠΕ, είτε ως ΑΕ, η ΟΜΑΣ έχει εκπονήσει πλήθος έργων σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης Προγραμμάτων Τομεακής και Περιφερειακής / Τοπικής Ανάπτυξης.

Με ευρύ φάσμα μόνιμων εξωτερικών συνεργατών, διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, σε όλη την Ελλάδα και με τις στενά συνδεόμενες Εταιρείες στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης, καλύπτει ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, προσφέροντας για σειρά ετών υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις περισσότερες Περιφέρειες της Χώρας.

Η Εταιρεία έχει στενή συνεργασία με Εταιρείες Συμβούλων στο Λονδίνο, στο Κέιμπριτζ, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, για μελέτες και Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΟΜΑΣ ΑΕ είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ).

Η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από το διεθνή φορέα πιστοποίησης QMS Ltd, για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000.

Τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η ΟΜΑΣ συνεργαζόταν αποκλειστικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών σε θέματα ΜΜΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και δημιουργίας μηχανισμών υλοποίησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Στη συνέχεια και μετά την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος, από την ίδρυσή της, δραστηριοποιήθηκε στην Ελληνική Αγορά με την εκπόνηση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΤΑΠ), κλαδικών μελετών και υποστήριξη φορέων για την υλοποίηση, συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά Ταμεία, Προγραμμάτων και Έργων.

Από το έτος 1992 μέχρι και σήμερα, η ΟΜΑΣ έχει ενεργό ρόλο στην αγορά των Συμβούλων Σχεδιασμού, Συμβούλων Αξιολόγησης, Συμβούλων Διαχείρισης ή/και Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης, συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά Ταμεία, Προγραμμάτων και Έργων.

 

main_F22059.jpg

 


Εκτυπώσιμη μορφή