Η Επιχείρηση I Πώς θα μας Βρείτε I Πιστοποιήσεις I Προϊόντα/Υπηρεσίες I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Σάββατο, 13-04-2024 I  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις ποιότητας

Η ικανοποίηση των πελατών μας είναι η βασικότερη προτεραιότητά μας.
 
Οι παρακάτω πιστοποίησεις δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία για παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους πελάτες της και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον τομέα του logistic αφορολόγητων και φορολογημένων προϊόντων.

Αναλυτικότερα η εταιρεία έχει αποκτήσει τα παρακάτω πιστοποιητικά ποιότητας:
  • ISO 9001:2015 (Lloyd's)

που εφαρμόζεται για την Γενική τροφοδοσία σε ναυτιλιακές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εισαγωγών και εξαγωγών. Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών στην εγχώρια αγορά.

 

  • HACCP (Lloyd's)           

που εφαρμόζεται σε Διαχείριση Συστήματος HACCP (Ανάλυση Κινδύνων σε Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) για την τροφοδοσία Τροφίμων και Ποτών σε Ναυτιλιακές Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και τω σχετικών Εισαγωγών και Εξαγωγών. Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών στην εγχώρια αγορά.

 

  • AEOF                         

Το Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (Authorized Economic Operator), με τη διάκριση ΑΕΟF (GR AEOF 004019 011 10) είναι η ανώτερη βαθμίδα μεταξύ και των 2 τύπων πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα: α) τελωνειακών απλουστεύσεων (AEOC), β) ασφάλειας & προστασίας (AEOS).
Η εταιρεία μας είναι η 10η εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο της παρέχει αμοιβαία αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, σωρεία ευεργετημάτων - διευκολύνσεων, που αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στα πλαίσια των εισαγωγικών & εξαγωγικών της δραστηριοτήτων, σε σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες.

Η χορήγηση της ιδιότητας του ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ δίνεται αποκλειστικά και μόνο σε αξιόπιστους οικονομικούς φορείς, έπειτα από συμμόρφωση σε πολύ αυστηρά κριτήρια, που καθορίζονται από κοινοτικές οδηγίες και λεπτομερείς τυποποιημένους ελέγχους διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΛ.ΥΤ, Γ.Γ.Π.Σ., Σ.Δ.Ο.Ε.) και αποτελεί την  πιστοποίηση:

α. Αποδεδειγμένης χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας

β. Συναλλακτικής φερεγγυότητας

γ. Αξιοπιστίας

δ. Κατάλληλων προτύπων τήρησης βιβλίων

ε. Τήρηση κατάλληλων προτύπων ασφάλειας και προστασίας

Το πιστοποιητικό αυτό, το οποίο προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 2454/93 όπως ισχύει, αναγνωρίζεται όχι μόνο από όλες τις τελωνειακές αρχές των 27 κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και τις τελωνειακές αρχές τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει σχετική συμφωνία με την ΕΕ π.χ. Ιαπωνία, Αμερική, κ.τ.λ.

 

  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

που απέκτησαν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μας, καθώς και 2 στελέχη μας, έπειτα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, σύμφωνα με την Φ19Γ5046811/2012 ΑΥΟ. Η ανωτέρω πιστοποίηση αποτελεί επίσημη αναγνώριση της Πολιτείας για τις γνώσεις του Νικόλαου Μαυρίκου επάνω σε τελωνειακά θέματα και για την ικανότητά του να διαχειρίζεται τους εκτελωνισμούς εμπορευμάτων ως διασαφιστής ή τελωνειακός αντιπρόσωπος.

 

  • ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ στο οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο

που της χορηγήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η αριθμ 13GR000001SASP00007 άδεια απλουστευμένων διαδικασιών εξαγωγής με ηλεκτρονική διασάφηση και είναι από τις πρώτες και ελάχιστες εταιρείες στη χώρα που κατέχει τη συγκεκριμένη άδεια. Με την άδεια αυτή η εταιρεία μας μπορεί να διεκπεραιώσει τις διατυπώσεις εκτελωνισμούς των εξαγόμενων εμπορευμάτων και να εκδίδει ταχύτερα την άδεια παράδοσης (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής) στις εγκαταστάσεις της, αποφεύγοντας τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διατυπώσεις στα τελωνεία εξαγωγής.

 

  • ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ

η εταιρεία είναι από τις πρώτες εταιρείες που έλαβαν με την έναρξη του καθεστώτος Ε.Φ.Κ. το 1993 άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή με αριθμ. EL 10000010026.

 

  • ΑΔΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

η εταιρεία είναι η 1η στην τελωνειακή περιφέρεια Αττικής που της χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας φορολογικής αποθήκης, με αριθμ. ELA 0040010001, η οποία αφορά αλκοολούχα, μπύρες, οίνους & καπνικά προϊόντα.

 

  • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

με αριθμ. 9YGR000001CWC00145

 

  • ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ISSA                   

Η εταιρεία είναι μέλος του International Ship Suppliers Association (ISSA)


Εκτυπώσιμη μορφή