Η Επιχείρηση I Υπηρεσίες I Πως θα μας βρείτε I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Πέμπτη, 29-02-2024 I  

 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Η Επιχείρηση

Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ιδρύεται το 1984 με έδρα την Λεωφ Γρ.Λαμπράκη 33 στον Πειραιά με αντικείμενο εργασιών τις πάσης φύσεως εφαρμογές προηγμένων συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έχοντας από τότε διαθέσει περισσότερες από 25.000 μονάδες (μικρής & μεγάλης ισχύος) με την μεγάλη γκάμα των προϊόντων που διαθέτει για κάθε είδους εφαρμογή.

Η εταιρεία χωρίζεται σε τρία τμήματα, όπως το τμήμα των μελετών,το τμήμα των πωλήσεων και το τεχνικό τμήμα εξυπηρέτησης.

Τμήμα Μελετών

Είναι αυτό που αναλαμβάνει να σχεδιάσει,να μελετήσει και να εκπόνηση σε σχέδια την εφαρμογή της πρότασης η των εναλλακτικών προτάσεων σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές και λειτουργικές ανάγκες του κάθε χώρου η κτιρίου.

Τμήμα πωλήσεων

Είναι αυτό που αναλαμβάνει να ενημερώσει τον πελάτη για τις προδιαγραφές και το κόστος του εξοπλισμού που έχει εκπονηθεί και συμφωνηθεί από τις μελέτες.

Τεχνικό τμήμα

Είναι αυτό που αναλαμβάνει την περαίωση των εργασιών βάσει των προδιαγραφών και μελετών και να παραδώσει τον εξοπλισμό σε λειτουργία.

Είναι επίσης το τμήμα που αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη από τα εξειδικευμένα συνεργεία που διαθέτει.


Εκτυπώσιμη μορφή