Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Τρίτη, 16-07-2024 I  

 
ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Επιχείρηση

 

Πολιτική της επιχείρησης είναι η διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών / ασθενών της, η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, η χρήση εκείνων των τεχνικών οι οποίες προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αρνητική επίπτωση τόσο στο περιβάλλον όσο και στο προσωπικό της επιχείρησης και η απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε συμφωνιών.

 Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρείας ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΕ έχει εξασφαλίσει:

 Την εγκατάσταση και τη συστηματική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνου με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας,

Τους απαιτούμενους πόρους για την διαχείριση Ποιότητας, συμπεριλαμβανομένου του καταρτισμένου, έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού, 

Την καθιέρωση στόχων ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Η Διοίκηση της εταιρείας παροτρύνει όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση.


Εκτυπώσιμη μορφή