Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Ανθρώπνινο Δυναμικό I Πολιτική Ποιότητας I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Δευτέρα, 15-07-2024 I  

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Επιχείρηση

Το Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης Εθνικής Εμβέλειας. Ιδρύθηκε το 1995 και έχει καταξιωθεί ως μια από τις δυναμικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής κατάρτισης, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Το Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΕΟΠΠΕΠ (πρώην ΕΚΕΠΙΣ) με κωδικό πιστοποίησης 1110961 και είναι το 1ο σε βαθμολογία  Κ.Ε.Κ στην Ελλάδα βάσει της αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας.

Το Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. έχει καταρτίσει – μέχρι σήμερα - περισσότερα από 20.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιώντας περισσότερες από 4.000.000 ανθρωποώρες κατάρτισης σε όλους σχεδόν τους επαγγελματικούς κλάδους (Τουρισμός, Πληροφορική, Οικονομία & Διοίκηση, Τεχνικά Επαγγέλματα, Μεταποίηση, Μεταφορές, Υγεία & Πρόνοια, Αγροτικά επαγγέλματα, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Πολιτισμός & Αθλητισμός).

Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας του Κ.Ε.Κ ΑΠΟΨΗ Α.Ε. είναι η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς :

 

  • Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ανέργους και εργαζόμενους σε θέματα όπως διερεύνηση επαγγελματικών ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, επαγγελματικός προσανατολισμός,  διασύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Συντονισμός, διαχείριση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
  • Μελέτες και έρευνες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τοπικής ανάπτυξης
  • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων  Η Εταιρεία

Εκτυπώσιμη μορφή