Η Επιχείρηση I Πως θα μας βρείτε I Προϊόντα/Υπηρεσίες I Επιχειρηματική Συνεργασία I Επικοινωνία
Portal Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά
Σάββατο, 20-07-2024 I  

 
ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η Επιχείρηση

main_F31080.jpgH POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001 από την οικογένεια Ιωάννη Πολυχρονόπουλου και αποτελέι την πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα πλήρως αδειοδοτημένη βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η POLYECO A.E. δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:

  1. Μελέτη, διαχείριση και περιβαλλοντικά ασφαλής τελική διάθεση αποβλήτων.
  2. Αξιοποίηση επικινδύνων και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων, με την μετατροπή τους σε:
    • Εναλλακτικό καύσιμο
    • Πρώτη ύλη για άλλες δραστηριότητες
    • Εμπορεύσιμα παραπροϊόντα
  3. Αποστολή αποβλήτων, σε εξουσιοδοτημένους οίκους του εξωτερικού για τελική διάθεση.

Η POLYECO A.E.  προσφέρει  σύγχρονες, οικονομικά βιώσιμες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα:

1. Χρηματοδότηση: Η POLYECO μπορεί να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης για την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων.

2. Σχεδιασμός: Η POLYECO σχεδιάζει αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία τεσσάρων δεκαετιών στον τομέα του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά έργα με την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση των ιδανικότερων από οικονομικής πλευράς όρων.

3. Υλοποίηση- Κατασκευή:  Η POLYECO, σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρεία ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ, εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη κατασκευή περιβαλλοντικών έργων έχοντας ως προτεραιότητα την τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών για τη προστασία του περιβάλλοντος.

4. Λειτουργία: Η POLYECO μπορεί μετά την παράδοση του κάθε έργου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: υποστήριξη λειτουργίας, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες και εξελίξεις καθώς και πλήρη ανάληψη της λειτουργίας του έργου.


Εκτυπώσιμη μορφή