Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ TBT ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1076/2021) (05/03/2021)
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΓΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 711/2021) (24/02/2021)
Α.Α.Α.Δ.Ε. - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 665/2021) (19/02/2021)
ΝΕΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΑΡ. 38-2021/01.02.2021) (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 681/2021) (18/02/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ SPS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 520/2021) (04/02/2021)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 518/2021) (02/02/2021)
Α.Α.Α.Δ.Ε - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 377/2021) (28/01/2021)
ΕΓΕΙΡΙΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 358/2021) (28/01/2021)
Α.Α.Δ.Ε. - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ Φ.Π.Α. ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΝ 31.12.2020 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 298/2021) (26/01/2021)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 155/2021) (21/01/2021)
ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 153/2021) (20/01/2021)
BREXIT & ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 128/2021) (15/01/2021)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 127/2021) (15/01/2021)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 97/2021) (15/01/2021)
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (STANDARDS) ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1/2021) (11/01/2021)

  ‹‹   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ››