Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

Α.Α.Δ.Ε. - ΕΓΚΥΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΚΑΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΕ-ΓΚΑΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3647/2023) (24/07/2023)
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 1/7/2023 ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ STI-STP (Α.[Π. Ε.Β.Ε.Π. 3271/2023) (04/07/2023)
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ A. TR ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 3188/2023) (29/06/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛ.1006/09-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΓΓΔΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π 2786/2023) (12/06/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ.1194/27-08-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΓΓΔΕ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ Η ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ Φ.Π.Α. ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2664/2023) (01/06/2023)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ.1184/27-09-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ: α. ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, β. ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2634/2023) (01/06/2023)
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΕ – ΙΣΡΑΗΛ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 2592/2023) (31/05/2023)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 7 ΚΑΙ 22 ΤΟΥ Ν.4926/2022 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1818/2023) (02/05/2023)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΖΩΝΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1711/2023) (02/05/2023)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1518/2023) (03/04/2023)
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 1434/2023) (28/03/2023)
ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (DEPLOYMENT WINDOW) ΚΣΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ – ICS2 RELEASE 2 – ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 883/2023) (01/03/2023)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2022 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (23/02/2023)
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 688/2023) (14/02/2023)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΔΕ ΆΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 623/2023) (14/02/2023)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››