Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ A.TR ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (ΣΑ.Π. Ε.Β.Ε.Π. 78/2024) (12/01/2024)
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ», ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 6080/2023) (20/12/2023)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 2 (R2) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ICS2) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5397/2023) (07/11/2023)
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5365/2023) (06/11/2023)
ΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Σ.Ο.) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024(Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5357/2023), (03/11/2023)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ 2 (R2) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ICS2) ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5355/2023) (03/11/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1103577 ΕΞ 2023/23-8-2023 ΠΕΡΙ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 36 ΚΑΙ 44.1 ΤΟΥ ΕΔΕ – ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 5095/2023) (20/10/2023)
Α.Α.Δ.Ε. -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1103577 ΕΞ 2023/23-8-2023 ΠΕΡΙ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 36 ΚΑΙ 44.1 ΤΟΥ ΕΔΕ – ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4944/2023) (10/10/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - Α).ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ. Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4842/2023) (03/10/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ, (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 482402023) (03/10/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 2/10/2023 ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ICS2 ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4829/2023) (03/10/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΤΗΣ ΓΚΑΝΑΣ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4771/2023) (29/09/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΟΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΩΡΕΥΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΤΕΜΑ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1 ΤΗΣ ΣΟΕΣ ΕΕ-ΚΑΜΑ. (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4689/2023) (26/09/2023)
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ, ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ, ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΥΘΙΟΥ (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4675/2023) (25/09/2023)
Α.Α.Δ.Ε. - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ICISNET - ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ TARIC - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ, 01-08-2023 ΕΩΣ 05-09-2023 (Α.Π. Ε.Β.Ε.Π. 4438/2023) (14/09/2023)

  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ››