Εσωτερικό & Διεθνές Εμπόριο    / Τελωνειακά Θέματα  RSS 2.0 

3/10/2016, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΓΔΕ, ΝΕΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (09/09/2016)
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 146/13-7-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. (12/08/2016)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 (09/08/2016)
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΝΕΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (08/08/2016)
ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (29/07/2016)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΙΕ 590 – «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ» (26/07/2016)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 (11/07/2016)
ΝΕΟΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. (27/06/2016)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (UCC) - ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2446 ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2447 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (14/06/2016)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΜΑΪΟΣ 2016 (07/06/2016)
ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 952/2013] - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Δ.Δ.Π.) (07/06/2016)
ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (03/06/2016)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1, EUR-MED, A.TR ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ FORM A (01/06/2016)
ΑΡΘΡΟ 128 ΚΑΝ. 2447/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (01/06/2016)
ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ (17/05/2016)

  ‹‹   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ››